Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 6 5,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İşaret Dilinin temeli, sosyal yaşamda ihtiyaç duyulabilecek tüm varyasyonlarla öğrencilere aktarılır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
  • İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
  • İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  • Farkındalık yaratır.
  • Sosyal bir birey olmanın önemini kavrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD tarihçe, pratik TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD tarihçe, pratik İşitme Engellinin Özellikleri
2 Türk İşaret Dilinin Özellikleri
3 Harfler
4 Aile ve Akrabaları ile İlgili İşaretler
5 Kendisi ile İlgili İşaretler
6 Kendisi ile İlgili İşaretler
7 Meyveler
8 Ara Sınav Haftası
9 İçecekler
10 Giyecekler
11 Zıt Anlamlılar
12 Duygular
13 Renkler
14 Takvim, Günler, Aylar, Mevsimler,
15 Zaman Zarfları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 15 60
Ödev ve Hazırlığı 3 15 45
Atölye ve Hazırlığı 3 3 9

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5