Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2059 İşitme - Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi Zorunlu 2 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşitme ve konuşmanın anatomisi, mekaniği ve patolojilerinin öğretilmesi, oral motor fonksiyonların limitasyonları ve yetersizliklerinin kavranması, bu fonksiyonların değerlendirilme becerisinin kazandırılması, oral motor eğitime ilişkin fizyoterapi yöntemlerinin kavranması ve tartışılmasıdır. Oro-motor fonksiyon yetersizliklerinin değerlendirilmesi ve oral motor yapıların fonksiyonlarının geliştirilmesine yönelik fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Artikülasyon ve fonoloji, oral-motor dikkat, fonksiyonel ve organik artikülasyon bozuklukları, işitme bozukluğu, gelişimsel sözel dispraksi, fonolojik bozukluklar, dil bozuklukları müdahelesi, afazisi, dizartrisi ve konuşma apraksisi, ses ve laringeal konuşma için müdahale, tedavi, davranış değiştirme, anahtar öğretme stratejileri, oturum tasarımı, temel eğitim protokolü, görev sırası, terapi dinamikleri, grup terapisi ve eğitim ortamlarında hizmet teslim modelleri konuları işlenecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse katılım, bireysel çalışmalar Yüzyüze, interaktif

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feit D. The Guide to Speech and Language Problems. McGraw Hill, 2007. Roth FP. Treatment Resource Manual for Speech-Language Pathology. Thomson Learning Inc, 2001.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMİNE UFUK DERİNSU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İşitme-konuşma anatomi ve fizyolojisini tanımlar.
  • İşitme ve konuşma bozukluklarını sıralar.
  • İşitme ve konuşma tedavi prensiplerini tartışır.
  • İşitme ve konuşma tedavi yaklaşımları hakkında soru sorar.
  • İşitme ve konuşma hastalıklarında fizyoterapi gerektiren durumları tanımlar.
  • İşitme ve konuşma tedavisindeki güncel klinik yaklaşımlarından sonuç çıkarır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Artikülasyon ve fonoloji için müdahele
2 Oral-motor dikkat
3 Fonksiyonel ve organik artikülasyon bozuklukları
4 İşitme bozukluğu
5 Gelişimsel sözel dispraksi
6 Fonolojik bozukluklar
7 Dil bozuklukları müdahelesi
8 Ara sınav
9 Yetişkin afazisi, dizartrisi ve konuşma apraksi için müdahale
10 Ses ve alaringeal konuşma için müdahale
11 Tedavi hedefleri seçimi/ Tedavi hedeflerinin sıralama/ Tedavinin sona ermesi
12 Davranış değiştirme/ Anahtar öğretme stratejileri/ Oturum tasarımı
13 Temel eğitim protokolü/ Görev sırası
14 Terapi dinamikleri/ Grup terapisi
15 Eğitim ortamlarında hizmet teslim modelleri
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 6 84
Proje ve Hazırlığı 1 5 5
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi