Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 ISL4009 İşletme ve Toplum Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilerin işletme ve işletmenin çevresinde yer alan sosyal sorumluluk, etik, ekoloji, sürdürülebilir büyüme gibi faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarını, ders kapsamında yer alan güncel konu ve kavramları öğrenip, bu yolla hızlı ve doğru kararlar alabilmelerini, dolayısıyla çalışacakları işletmelerde başarılı olabilmelerini sağlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar, İşletme Modelinin İncelenmesi, Amaçlar Hiyerarşisinin İncelenmesi, Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi, Çevre Faktörü Olarak Teknoloji, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı ve sosyal Sorumluluk Sahibi Yönetim Anlayışı, İşletmecilikte Etik Kavramı ve Konuya İlişkin İkilemler, İşletmelerde İmaj, İşletmecilikte Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Faktörü Olarak Hissedarlar ve Kurumsal Yönetişim, Çevre Faktörü Olarak Medya, İşletmecilikte Ekolojik Yaklaşımlar, İşletmecilikte İtibar, İşletmecilik ve 21. Yüzyıl

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders öğretim üyesi tarafından anlatılacak, öğrencilere konulara ilişkin proje ödevleri verilerek öğrenme pekiştirilecektir.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz (2014). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management, 9th ed. Cengage Learning, USA. Post, James E., Frederick, William C., Lawrence, Anne T. and Weber, James. (1996). Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw Hill, NewYork.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYLA ZEHRA ÖNCER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İşletme ve toplum hakkında bilgi sahibi olma
  • Paydaş yaklaşımını öğrenme
  • Kurumsal yönetişim ve stratejik yönetimle bağlantısını öğrenme
  • Dışsal çevre faktörlerini öğrenme
  • İçsel çevre faktörlerini öğrenme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
2 İşletme Modelinin İncelenmesi
3 Amaçlar Hiyerarşisinin İncelenmesi
4 İşletmeler ve küreselleşme
5 İşletmeler ve teknoloji
6 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal Sorumluluk Sahibi Yönetim Anlayışı
7 İşletmecilikte Etik Kavramı ve Konuya İlişkin İkilemler
8 Ara Sınav Haftası
9 İşletmelerde İmaj
10 İşletmecilikte Sürdürülebilirlik kavramı
11 Çevre Faktörü Olarak Hissedarlar ve Kurumsal Yönetişim
12 İşletmeler ve Medya
13 İşletmecilikte Ekolojik Yaklaşımlar
14 İşletmecilikte İtibar
15 İşletmecilik ve 21. Yüzyıl
16 Konuların özetlenmesi
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Proje ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 35 35
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi