Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IK4002 İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme kavramını, önemini anlatmak, kurumlardaki uygulamaları tanıtmak, eğitim ve geliştirme çalışmalarına ilişkin uygulamalarda yer alabilme becerileri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders kapsamında öncelikli olarak dersin tanıtımı yapılacak, insan kaynaklarında eğitim ve geliştirmeye ilişkin konular detaylı olarak ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders öğretim üyesi tarafından anlatılacak, öğrencilere konulara ilişkin proje ödevleri verilerek öğrenme pekiştirilecektir.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raymond A. Noe, Employee Training and Development, McGraw-Hill Irwin, 2008. Çeşitli güncel yerli ve yabancı makaleler

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYLA ZEHRA ÖNCER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İnsan kaynaklarının bir fonksiyonu olarak eğitim ve geliştirmenin içeriğini ve önemini öğrenmek
  • Öğrenme kavramı ve teorilerini öğrenmek
  • Eğitim yöntemlerini öğrenmek
  • Eğitim değerlemesini öğrenmek
  • Eğitim ve geliştirmeye yönelik güncel yaklaşımları öğrenmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin ve İçeriğin Tanıtımı, Ders çıktıları ve beklentiler
2 İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişimine Giriş
3 Stratejik Eğitim
4 Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
5 Öğrenme; Teoriler ve Program Dizaynı
6 Eğitim Transferi
7 Eğitim Yöntemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Eğitim Değerlendirme
10 Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı
11 İnsan Kaynağı Geliştirme Yöntemleri
12 Eğitim ve İK Geliştirmede Karşılaşılan Özel Konular
13 Kariyer Yönetimi
14 Kurumsal Eğitim Uygulamaları
15 Eğitim ve Geliştirmede Yeni Eğilimler
16 Konuların özetlenmesi
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 35 35
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi