Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 URT4012 İşletmelerde Simülasyon Teknikleri Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ders, berlirsizlik durumunda, üretim sistemlerin modellenmesi ve simüle edilmesi için gerekli temel tekniklerin katılımcılara aktarılmasını amaçlamaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Modern üretim sistemlerinin (fabrika, hastane, büyük ölçekli inşaat projeleri gibi) planlama ve kontrolünde yararlanılan kesikli olay simülasyon modelleri dersin konusunu oluşturmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

dersler, örnek olay çalışmaları ve kişisel çalışma

Staj Durumu

---

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üretim ve Servis Sistemlerinde Pratik Simülasyon, Celaleddin Yeroğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011 Simulation Modeling and Analysis, Averill Law, McGraw-Hill Education; 5 edition (January 22, 2014) Simulation with Arena, W. David Kelton, Randall Sadowski, Nancy Zupick, McGraw-Hill Education; 6 edition (January 24, 2014)

Dersin Web Sayfası

---

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ERDAL YILMAZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yeni ve mevcut üretim tesisleri ve iş süreçlerini simüle edebilir
  • Analitik araçlar ve işletme yazılımlarını kullanabilir
  • Bir sistemin simülasyon modelini kurabilir
  • Kurduğu modeli bilgisayar programına aktarabilir
  • Modelin çıktılarını yorumlayabilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Simülasyon nedir?
2 Temel simülasyon kavramları
3 Arena Programı
4 Temel modelleme ve girdiler
5 Kapsamlı modelleme
6 Sürekli, karma ve kesikli modeller
7 Orta düzey modelleme ve istatistiksel analiz
8 Ara Sınav Haftası
9 Örnek olay çalışması 1
10 Örnek olay çalışması 1 (devam)
11 Örnek olay çalışması 1 (devam)
12 Örnek olay çalışması 2
13 Örnek olay çalışması 2 (devam)
14 Örnek olay çalışması 2 (devam)
15 Ders Çalışma Haftası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 15 60
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi