Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 ISL1034 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 5,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, işletmeler (örgütler) hakkında teorik ve uygulama örnekleri vermek ve işletmelerde çalışan ve işveren olarak yer alacak kişilerin konuyla ilgili teoriler ve uygulamalar hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İşletme kavramı, işletme türleri, işletmelerin kuruluşu ve yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans yönetimi ve işletmelerde sosyal sorumluluk konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım Yöntemi Soru - Cevap Yöntemi Tartışma Yöntemi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Canan Çetin ve Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 2017.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MELİHA DENİZ BÖRÜ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İşletme bilimi, işletmeyi, işletmenin tarihçesini ve amaçlarını açıklar.
  • Sosyal sorumluluk ve etik kavramlarını tartışır.
  • İşletme türleri ve işletmelerin kuruluş aşamalarını sıralar.
  • Yönetim kavramını, tarihsel gelişimini ve yaklaşımlarını anlatır.
  • İşletme fonksiyonlarını (finans, üretim, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve araştırma-geliştirme) hakkında genel bilgi edinir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İşletme İle İlişkili Kavramlar, İşletme Bilimi ve İşletmeyi Tanıyalım
2 İşletmenin Tarihçesi, Amaçları, Sosyal Sorumluluk ve Etik
3 İşletme Türleri
4 İşletme Kuruluşu
5 İşletmenin İşlevleri: Yönetim, Yönetimin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
6 Yönetimin İşlevleri
7 İşletmenin İşlevleri: Finans Yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 İşletmenin İşlevleri: Finans Yönetimi
10 İşletmenin İşlevleri: Üretim Yönetimi
11 İşletmenin İşlevleri: Pazarlama
12 İşletmenin İşlevleri: Muhasebe
13 İşletmenin İşlevleri: İnsan Kaynakları
14 İşletmenin İşlevleri: İşletmede Bilgi Sistemleri
15 İşletmenin İşlevleri: Araştırma-Geliştirme
16 Genel Tekrar ve Kapanış
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Arasınav ve Hazırlığı 1 50 50
Final ve Hazırlığı 1 75 75

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi