Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM3003 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 5 8,00 0 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye, üreme ve kadın sağlığına ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kadın sağlığı ile ilgili kavramlar, Kadın ve Erkek Üreme Organları Anatomi ve Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi ve Embriyonel Gelişim Aile Planlaması , Cinsel Sağlık , İnfertilite, Gebelik dönemindeki fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve hemşirelik bakımı Gebelikte Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Erken Dönem Riskli Gebelikler, Geç Dönem Riskli Gebelikler, Doğum Eylemi ve Bakım, Doğum Sonu Bakım Menopoz ve Hemşirelik Bakımı, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, GYE ve CYBH’lar ve hemşirelik bakımı, Üreme Organları Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik bakımı, Üreme Organlarının Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik bakımı, Üreme organ iyi huylu tümörleri ve hemşirelik bakımı Üreme organ kanserleri ve hemşirelik bakımı, Aile içi şiddet

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, grup çalışması, görsel araçlar, maketler, laboratuvar uygulaması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Coşkun A.: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Koç Üniversitesi Yayınları- SANERC Kitapları:3, Promot Basım Yayım San ve Tic. A.Ş. İstanbul,2012 2. Lowdermilk DL., Perry SE., Maternity & Women's Health Care, Mosby 2007 3. Novak, B., L., Julie C.: Maternal and Child Health Nursing, Broom, Mosby 1999 4. Şirin A.: Kadın Sağlığı. Bedray Basın Yayıncılık Ltd Şti., İstanbul 2008 5. Taşkın L.: Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.Genişletilmiş 8. Basım Baskı Sistem Ofset 2007Ankara

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURDAN DEMİRCİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Türkiye'de ve Dünyada üreme sağlığnın durumunu tanımlayabilir
  • Kadının eğitsel, sosyo ekonomik ve yasal durumunu bilebilir
  • Gebelik ve doğum sonu dönemle ilgili hemşirelik bakımı verebilir
  • Gebelik , doğum ve doğum sonu dönemle ilgili riskli durumları ayırt edebilir ve müdehale edebilir
  • Üreme Sağlığında koruyucu ve geliştirici yaklaşımları uygulayabilir
  • Üreme sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilir ve uygun hemşirelik bakımını verebilir
  • Üreme sağlığında hemşirenin bakım verici, destekleyici, eğitici, araştırıcı ve koruyucu bakım verebilir
  • Yaygın jinekolojik durumları tanımlayabilme ve uygun hemşirelik bakımını verebilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kadın ve Erkek Üreme Organları Anatomi ve Fizyolojisi /Üreme Sağlığı
2 Aile Planlaması, Cinsel sağlık, İnfertilite
3 Üreme Fizyolojisi ve Embriyonel Gelişim, Doğum Öncesi Bakım
4 Erken ve Geç Dönem Riskli Gebelikler
5 Doğum Eylemi ve Bakımı
6 Doğum Sonu Bakım
7 Yaşam Döngüsü ve Menopoz /
8 Ara sınav
9 Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri- Genital Yol ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı- Ü
10 Üreme Organları Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik BakımıÜreme Organları Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
11 Üreme Organlarının İyi Huylu Oluşumları ve Hemşirelik Bakımı-Üreme Organları kanserleri ve Hemşirelik Bakımı
12 UYGULAMA
13 UYGULAMA
14 UYGULAMA
15 UYGULAMA
16 UYGULAMA
17 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 0 0 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 6 24 144
Final ve Hazırlığı 1 48 48

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8