Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özellikle kanıta dayalı ebelik uygulamaları konusunda temel tanımlar, kanıt kaynakları, kanıt dereceleri ile ilgili ileri bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kanıta Dayalı Tıp ve Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, beyin fırtınası, grup çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergör G, editör. Kanıta Dayalı Tıp Nedir? Modern Tıp Seminerleri Sayı:27, Kanıta Dayalı Tıp. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi; 2003. Dayalı Tıp. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi; 2003.Larrabe JH(2008) Nurse Evidence Based Practice, Craig JV, Smyth RL (2007) The Evidence Based Practice Manual For Nurses.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kanıta Dayalı Tıbbın Tanımını Yapabilmeli
  • Kanıta Dayalı Uygulamanın Tanımını Yapabilmeli
  • Kanıta Dayalı Tıbbın Tarihçesini Ve Ortaya Çıkma Nedenini İfade Edebilmeli
  • Kanıt Düzeylerini Sayabilmeli
  • Kanıta Dayalı Uygulama Kaynaklarını İfade Edebilmeli Kanıta Dayalı Uygulama Rehberlerinin Önemini Söyleyebilmeli

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma , Beklentiler , Amaç ve Hedefler
2 Kanıta Dayalı Tıp ve Tarihçesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
3 Kanıta Dayalı Tıp İle İlgili Tüm Tanımlar Kanıt Düzeyleri: Elde Edilebilir En İyi Kanıt Nedir?
4 Kanıta Dayalı Uygulama Süreci
5 Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları
6 Sistematik İnceleme (Systematic Reviews)
7 Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Cochrane Merkezi ve Kullanma Kılavuzu
10 Kanıtların Düzeyleri -Kanıtların Hiyerarşisine Göre Puanlandırma Sistem
11 Obsetrik Uygulamalardan Ebelik Mesleğine Özel Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri
12 Obsetrik Uygulamalardan Ebelik Mesleğine Özel Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri
13 Obsetrik Uygulamalardan Ebelik Mesleğine Özel Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri
14 Obsetrik Uygulamalardan Ebelik Mesleğine Özel Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri
15 Obsetrik Uygulamalardan Ebelik Mesleğine Özel Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 1 1 1
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 1 3 3
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 1 2 2
Rapor ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5