Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 NKY3042 Karar Destek Sistemleri Zorunlu 6 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Karar ortamının matematiksel modelini kurmak ve model üzerinde işlemler yapmak. İşletme yöneticisinin karar verme fonksiyonuna yardımcı olmak amacıyla kantitatif teknikleri kullanma becerisini geliştirmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karar Verme kuramına genel bir bakış Karar verme sürecinin aşamaları Matematiksel Modelleme Kesikli zamanlı sistemler Sürekli zamanlı sistemler Karar Teorisi Markov Analizi Oyun teorisi Çok kriterli karar verme teknikleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

arasınav final

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder, "Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri", Dora yayıncılık, 2015. 2. Osman Halaç, "Kantitatif Karar Verme Teknikleri", Evrim Basımevi, 1991. 3. Yavuz Gazibey, Ufuk Türen, Ramazan Aktaş, Mete M. Doğanay, Yunus Gökmen, "Sayısal Karar Verme Yöntemleri", Beta yayınları, 2015. 4. Anderson, David R., et al. "An introduction to management science: quantitative approaches to decision making", Cengage learning, 2015. 5. Esen,Ö., Yöneticiler için Bilgisayar Destekli Karar Modelleri, Çağlayan Kitabevi, 2008. 6. Anderson, David R., et al. Essentials of statistics for business and economics. Cengage Learning, 2014.

Dersin Web Sayfası

YOK

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÖMER ÖNALAN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İşletme kararlarında nicel karar tekniklerinin oynadığı rolü anlar
  • Yönetim problemlerini bilgisayar ve modelleme kullanarak çözer
  • Karar probleminde, lineer programlama, oyun teorisi, Belirsizlik altında karar verme tekniklerini kullanır
  • İşletme problemlerini sayısallaştırarak alternatifler arasından en iyiyi seçer
  • Çok kriterli karar tekniklerini, Markov analizi ve simülasyon tekniklerini kullanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karar verme kuramına giriş
2 Karar verme sürecinin aşamaları
3 Matematiksel Modelleme
4 Kesikli zamanlı sistemler
5 Sürekli zamanlı sistemler
6 Karar teorisi ve karar ortamları
7 Belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme
8 Ara Sınav Haftası
9 Markov Analizine giriş
10 Markov zincirinin denge durum vektörü
11 Yutucu Markov zincirleri
12 Oyun teorisi
13 Optimal ve karma stratejiler
14 Çok kriterli karar verme kuramına giriş
15 AHP, ANP, Topsis, Gri ilişkisel analiz
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 16 16
Arasınav ve Hazırlığı 1 16 16
Final ve Hazırlığı 1 32 32

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi