Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2052 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ülkelerin sağlık sistemini analiz etmenin ve belli başlı sağlık sistemlerinin öğrenilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

ülkelerin sağlık sistemlerini analiz etmek için kullanılacak göstergeler, çeşirli ülke sağlık sistemleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Osman Hayran, Kanıta Dayalı İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi, 2016 Metin Ateş, Sağlık Sistemleri, 2011 Ömer Şarlak, Demet Ozaner, Türkiye'de ve Gelişmiş Bazı Ülkelerde Sağlık Sistemi, 2002, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yayın No: 1 Khi V. Thai, Edward T. Wimberley, Sharon M. McManus, Handbook of International Health Care Systems, https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Handbook+of+International+Health+Care+Systems&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DEMET OZANER
Ofis/Oda No 438
Telefon 0216 330 20 70/1435
E - Posta demetozaner@gmail.com
Web https://abys.marmara.edu.tr/demet.ozaner/
Öğrenci Görüşme Saatleri Perşembe 13.00-14.00

Öğrenme Çıktıları

  • Bir ülkenin sağlık sisteminin bileşenlerini analiz edebilir
  • Ülkeler arasında karşılaştırma yapabilir
  • Belli başlı sağlık sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarını sayabilir
  • Sağlık yönetimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme becerisine sahiptir
  • Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sistem kavramı ve sistemin bileşenleri
2 Sağlık sistemi kavramı ve sağlık sistemin bileşenleri
3 Sistem analizi ve sağlık sistemi analizi
4 Sağlık meslekleri ve ülkeler arasında farklılıklar
5 Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansman modelleri
6 Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunum modelleri
7 Avrupa Birliği ülkelrinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu
8 Ara Sınav Haftası
9 ABD ve Meksika sağlık sistemi
10 Fransa, Hollanda ve Almanya sağlık sistemi
11 İngiltere, Kanada ve Avustralya sağlık sistemi
12 İskandinac ülkeleri sağlık sistemi
13 Kuba, İspanya ve İtalya sağlık sistemi
14 Çin, Japonya ve Hindistan sağlık sistemi
15 Türk Sağlık Sistemi ve diğer ülkelerle genel karşılaştırma
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5