Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özmen E. (2011) Kendini tanıma rehberi. Turkuaz Bilişim & Bilgisayar & Yayıncılık. İkinci Baskı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir 2. Özmen E.(2011). Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir 3. Adler A. İnsanı tanıma sanatı. Çev. Kamuran Şipal. Say Yayınları 15. Baskı 2014. İstanbul. 4. Cücenoğlu, D. (2015) İnsan insana. Remzi kitap evi, İstanbul. 51. Basım

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SAİME EROL
Ofis/Oda No 229
Telefon 216 330 20 70/1217
E - Posta saimeerol@hotmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri 10- 11

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kendini tanımak ne demektir?
2 İnsan davranışlarının ortaya çıkış etkileyen faktörler * Biyolojik etmenler, * Psikolojik etmenler, * Sosyal Çevre * Fiziksel çevre
3 Bazı davranış örüntülerinizi biliyor musunuz? Alınganlık, Yakınlık, Mükemmeliyetçlik
4 Duygularınızı tanıyor musunuz? Korku, Sıkıntı, Bunaltı, Kaygı, Endişe, Gerginlik, Anksiyete
5 Duygularınızı tanıyor musunuz? (Kızgınlık, Sinirlilik, Hiddet, Öfke)
6 Kişiliğin üç yönü ve kişilik kuramları,
7 Kişilik özelliklerinizi biliyor musunuz? Çekingen kişilik yapısı ve özellikleri, • Şizoid kişilik yapısının özellikleri, • Paranid kişilik yapısının özellikleri • Histriyonik kişilik yapısı ve özellikleri, Bu kişilik yapısına sahip bireyler ile geçinme sanatı
8 Ara Sınav Haftası
9 Kişilik özelliklerinizi biliyor musunuz? • Narsistik kişilik yapısının özellikleri• Depresif kişilik yapısının özellikleri, • Antisosyal kişilik yapısı ve özellikleri,Bu kişilik yapısına sahip bireyler ile geçinme sanatı
10 Geçinilmesi zor insan tipleri; Paranoid Kişilik; Şizoid (İçe kapanık) Kişilik; Şizotipal Kişilik; Antisosyal Kişilik Bu kişilik yapısına sahip bireyler ile geçinme sanatı
11 Geçinilmesi zor insan tipleri¸ Borderline Kişilik, Histerionik Kişilik, Narsistik Kişilik, Çekingen Kişilik, Bağımlı Kişilik, Obsesif-kompulsif Kişilik, Depresif Kişilik, Pasif-Agresif Kişilik Bu kişilik yapısına sahip bireyler ile geçinme sanatı
12 Bireysel Swot Analizimizi,
13 Kendinizi nasıl tanıyabilirsiniz?
14 Kendinizi nasıl tanıyabilirsiniz? devam
15 Hemşire hasta ilişkisinde terapötik araç olarak öz-farkındalık
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 5 20
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 2 7 14
Sunum ve Hazırlığı 2 6 12
Rapor ve Hazırlığı 2 3 6
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 2 9 18

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi