Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İletişimin temel kavramlarını ve önemini kavratarak, öğrencilerin sosyal ve mesleki yaşamlarında uygulama becerilerini geliştirir.yaşamlarında kullanmalarını sağlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kendini Tanıma, Kişilik ve İletişim -Atılganlık, İletişim, Tanımı, Ögeleri , Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler, Hemşirelikte İletişim, İletişimde Güçlükler, Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler, İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler / İletişimi Engelleyen Yöntemler, İletişim Yöntemleri , Aile içi ilişkiler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim, Depresif Hasta ile İletişim, Öfkeli Hasta ile İletişim, Kayıp ve Yas, Ölümü Yaklaşan Hasta/Aile ile İletişim

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım Tartışma Rol-play Seminer

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim (Yazar:Ayşe Özcan, Ankara,2006) Interpersonal Relationships, Elizabeth Arnold, Kathleen Underman Boggs, USA,1999. İletişim Çatışmaları ve Empati (Yazar: Üstün Dökmen, Ankara, 1999) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (Yazar M.Orhan Öztürk Ankara,1994)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FADİME BİNGÖL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kişilerarası ilişkilerde iletişimin temel kavramlarını ve önemini açıklar,
  • İletişim becerilerini sosyal ve mesleki yaşamında uygular,
  • Kişilerarası ilişkilerde temel davranış biçimlerini tanımlar,
  • Kişilerarası ilişkilerde temel davranış biçimlerine göre iletişim kurma becerisi geliştirir.
  • Özel durumlarda (depresyon, yas v.b) uygun iletişim becerilerini uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kendini Tanıma, Kişilik ve İletişim
2 Atılganlık, İletişim Tanımı, Ögeleri
3 Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler
4 İletişimde Güçlükler
5 Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler
6 İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler
7 İletişimi Engelleyen Yöntemler
8 Ara Sınav Haftası
9 Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim
10 İletişim Yöntemleri
11 Aile içi ilişkiler
12 Depresif Hasta ile İletişim
13 Öfkeli Hasta ile İletişim
14 Kayıp ve Yas,
15 Ölümü Yaklaşan Hasta/Aile ile İletişim
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5