Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kültürlerarası ebelik; hizmet sunulan toplumun kültürel değerlerine duyarlı, kültürel farklılıklara saygının bireylerin kazanımlarının ebelik mesleği bağlamında içinde yaşanılan toplum açısından önemini amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı, Amacı Kültür kavramı ve tanımları, kültürel unsurlar, Kültürün sağlıktaki yeri ve önemi, sağlık ve hastalık kavramı ve kültürle ilişkisi, sağlığı etkileyen sosyo kültürel faktörler Kültürlerarası (Transkültür) kavramı, Kültürlerarası İletişim ( Değerler, İnançlar) Kültürlerarası Sağlık Yaklaşımları Ebelik Bakımında Kültürel Yaklaşım ve Önemi Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası ve Çocuk Bakımında Kültürlerarası Ebelik Yaklaşımları Kadın Sağlığını Etkileyen Kültürel Uygulamalar ve Ebelik Yaklaşımları Türk Kültürü ve Türk Kültüründe ebelik Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Avrupa Ülkelerinde ebelik (Fransa, Hollanda) Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Avrupa Ülkelerinde ebelik (Almanya, İngiltere) Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Japonya’da ebelik Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Avustralya ve Yeni Zelanda’da Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Dersin kazanımlarının değerlendirilmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olaylar

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi, Üçüncü basım, 1979, İstanbul. Kongar, E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul. Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87. 7. Transkültürel Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum Kitabı, 2009

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kültür kavramını tanımlamak
  • Toplumun kültürel değerlerinin farkında olmak
  • Kültürler arası değerlerin (transkültürel) farkında olmak
  • Gebelik doğum ve doğum sonu dönemde uygulanan kültürel/kültürler arası yaklaşımları bilmek
  • Kültürel farklılıklara saygı göstermeyi benimsemek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin Tanıtımı, Amacı
2 Kültür kavramı ve tanımları, kültürel unsurlar,
3 Kültürün sağlıktaki yeri ve önemi, sağlık ve hastalık kavramı ve kültürle ilişkisi, sağlığı etkileyen sosyo kültürel faktörler
4 Kültürlerarası (Transkültür) kavramı, Kültürlerarası İletişim (Değerler, İnançlar)
5 Kültürlerarası Sağlık Yaklaşımları
6 Ebelik Bakımında Kültürel Yaklaşım ve Önemi
7 Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası ve Çocuk Bakımında Kültürlerarası Ebelik Yaklaşımları
8 Ara Sınav Haftası
9 Kadın Sağlığını Etkileyen Kültürel Uygulamalar ve Ebelik Yaklaşımları
10 Türk Kültürü ve Türk Kültüründe ebelik; Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar Türk Kültürü ve Türk Kültüründe ebelik Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar
11 Avrupa Ülkelerinde ebelik (Fransa, Hollanda); Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar
12 Avrupa Ülkelerinde ebelik (Almanya, İngiltere); Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar
13 Japonya’da ebelik; Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar
14 Avustralya ve Yeni Zelanda’da; Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar
15 Dersin kazanımlarının değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 2 30
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5