Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON4010 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere kültür ve kültürel farklılıklar hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin farklı kültürel çevrelerde meydana gelebilecek çatışmaları en etkin şekilde yönetebilecekleri yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste kültür kavramının tanımı, unsurları, belirleyici değişkenleri, özellikleri, kültürel boyutlar, organizasyonlar açısından farklılıklar, kültürlerarasında zaman algısı, güven, iletişim ve inanç farklılıkları, kültürlerarası farklılıkların yönetiminde stratejiler ve farklı iş kültürlerinin karşılaştırmalı olarak analizlerine yer verilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sunum, Tartışma, Durum analizi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmet Barutçugil, Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2011 Richard D. Lewis, When Cultures Collide: Leading Across Cultures, Third Edition, USA: Nicholas Brealey Publishing, 2006 Selami Sargut, Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Kitabevi, 2015.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ESRA DİNÇ ELMALI
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kültürlerarası farklılıkların nedenlerini açıklar.
  • Kültürlerarası çatışmaları etkin olarak yönetir.
  • Farklı kültürlerdeki iş yapma biçimlerini analiz ederek karşılaştırabilir.
  • Kültürlerarası farklılıklardan kaynaklanan sorunların giderilmesinde çözüm önerileri sunar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin İşlenişi ile İlgili Genel Tanıtım ve Açılış
2 Farklılıkların Tanımı, Yönetimi, Organizasyonlar Açısından Farklılıklar, Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar
3 Kültürün Tanımı, Belirleyici Değişkenleri, Özellikleri
4 Kültürün Unsurları
5 Kültürün Boyutları
6 Kültürlerarası Zaman Algısı, Mesafe Algısı, Güven ve İnanç farklılıkları
7 Kültürlerarası İletişim Farklılıkları
8 Ara Sınav Haftası
9 Türkiye’de İş Kültürünün Analizi
10 Farklı İş Kültürlerinin Analizi: Amerika, İngiltere, Almanya ve İsviçre Örneği
11 Farklı İş Kültürlerinin Analizi: Japonya, Çin , Güney Kore ve Singapur Örneği
12 Farklı İş Kültürlerinin Analizi: İtalya, Meksika, Rusya ve Fransa Örneği
13 Farklı İş Kültürlerinin Analizi: Hindistan, Afrika ve Suudi Arabistan Örneği
14 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Kullanılan Stratejiler
15 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Kullanılan Stratejiler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 10 30
Ödev ve Hazırlığı 2 12 24
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 2 12 24
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi