Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4023 Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kurumsal Yönetimin Tanımı, Temel Kavramlar, Rol ve Sorumluluklar Kurumsal Yönetim Üzerine Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim Uygulamaları  Kurumsal Yönetim Uygulamaları Üzerine Deneyimlerin Paylaşımı

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kurumsal Yönetim ile ilgili temel kavramları, rol ve sorumlulukları bilmek Kurumsal Yönetimin Dünya ve Türkiye’de Gelişimini, Düzenlemeleri ve Etkilerini açıklamak Kurumsal Yönetim İlkelerini tanımlayabilecek, Kurumsal Yönetim uygulamalarını açıklamak İş hayatında, şirket ve kurumlarda kurumsal yönetim uygulamaları üzerine paylaşılan deneyimlerden işlevini ve katma değerini anlayabilecek bilgiler kazanılacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik aktarım, grup çalışması, vaka çalışması, quız, proje ödevleri, uygulama örnekleri üzerine araştırma ve paylaşımlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol, İç Denetim - Çetin ÖZBEK - TİDE Yayınları 2. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri - OECD Yayını 3. Kurumsal Sürdürülebilirlik Güvencesi ve İç Denetim - Doç. Dr. Banu Tarhan Mengi, Burcu Özgül - BETA Yayınları 4. Kurumsal Entegre Raporlama - TÜSİAD Yayını 5. Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi - BİST Yayını

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Kurumsal Yönetimin tanımı, temel kavramları
  • Kurumsal yönetim ilkeleri
  • Dünya ve Türkiye'de kurumsal yönetim üzerine gelişmeler ve etkileri
  • Kurumsal yönetim uygulamaları
  • Kurumsal yönetimin katma değeri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma, Program amaç, kapsam, hedef ve beklentiler, eğitim uygulama yaklaşımı hakkında bilgilendirme
2 Kurumsal yönetimin tanımı, temel kavramlar, rol ve sorumluluklar
3 Kurumsal Yönetimin dünya ve Türkiye'de gelişimi, düzenlemeler ve etkileri
4 Kurumsal Yönetim İlkeleri
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri
6 Kurumsal Yönetim İlkeleri
7 Kurumsal Yönetim Uygulamaları
8 Ara Sınav Haftası
9 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Endeksi
10 Kamuyu Aydınlatma Platformu
11 Sürdürülebilirlik Endeksi
12 Kurumsal Entegre Raporlama
13 İş Etiği Uygulamaları
14 Proje Ödevleri ile ilgili sunumlar
15 Genel Tekrar, Tecrübe paylaşımı
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi