Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 YON2054 Liderlik Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları: 1. Uyer G, Kocaman G (Ed). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016. 2. Bessie L. Marquis, Carol J. Huston. Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri. Çev.Ed: Nefise Bahçecik, Havva Öztürk, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018. 3. Yiğit R. Hemşirelikte Liderlik. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2018. 4. Tatar Baykal Ü, Ercan Türkmen E. (Ed). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul, Akademi Basım, 2014. 5. Özaydın Z. Hemşirelikte Bir Öncü- Perihan Velioğlu. İstanbul, Perihan Velioğlu Fonu Yayınları, 2001. 6. Eren E. Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Beta Yayınları, 2016. 7. Barutçugil İ. Liderlik, Kariyer Yayıncılık, 2014. 8. Gürbüz S, Sığrı Ü. Örgütsel Davranış. Beta Yayınları, 2016. 9. Stephen P.Robbins, Timothy A.Judge, Örgütsel Davranış. Çev.Ed: İnci Erdem, Nobel, 2013. 10. Porter-O’Grady T, Malloch K. Leadership in Nursing Practice: Changing the Landscape of Health Care. Second Edition, Jones Bartlett Learning, USA, 2016. 11. Swansburg RC, Swansburg RJ. Introduction to Management and Leadership For Nurse Managers. Third Edition, London, 2002. 12. Huber D. Leadership and Nursing Care Management, 6th Edition, Saunders, 2018. 13. Serinkan C. Liderlik ve Motivasyon Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar. 1. Basım, Ankara, Nobel Yayın, 2008. 14. Yılmaz H. Güçlendirici Liderlik Kuramsal Bir İnceleme. 1. Baskı, İstanbul, Beta, 2011. 15. Ünal M. 21.yy’da Değişim, Yönetim ve Liderlik. İstanbul, Beta, 2012.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMANUR KUMRAL ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Liderlik
2 Liderlik ile İlgili Kavramlar
3 Liderliğin Tarihçesi
4 Liderlik Teorileri /Yaklaşımları
5 Liderlikte Vizyon Oluşturma
6 Liderlik ve Yönetime İlişkin 21.yy Anlayışı,
7 Güç ve Güç Kaynakları
8 Ara Sınav Haftası
9 Liderlik ve Motivasyon
10 Liderlik ve Örgüt Kültürü
11 Liderlik, Koçluk ve Mentorluk
12 Hemşirelikte Liderlik
13 Hemşirelikte Güçlendirme
14 Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
15 Hemşire Liderlerden Örnekler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 12 12
Ödev ve Hazırlığı 1 12 12
Sunum ve Hazırlığı 2 12 24
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi