Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IKT2054 Makro İktisat Zorunlu 4 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

enflasyon, işsizlik, iktisadi büyüme, büyümenin kaynakları, milli muhasebe, tüketim, tasarruf ve toplam harcamalar hakkında öğrenciyi bilgilendirmek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Makro İktisadın kökeni, İşsizlik, Enflasyon, İktisadi Büyüme, Büyümenin kaynakları, İktisat Politikaları, IS-LM Modeli, Mundell-Fleming Modeli

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Makro iktisadi kavramların analitik düzlemde ve temel fonksiyonel ilişkiler açısından incelenmesi yapılmaktadır.

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makro İktisat, Erdal Ünsal Makro İktisat, Rudiger Dornbusch-Stanley Fischer

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YAVUZ TURGUTER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Makroekonomiye ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
  • Makroekonomik gelişmelerin nedenlerini açıklayabilme
  • Makroekonomik verileri analiz edebilme
  • İktisat politikalarını yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
  • Politika sonuçlarını öngörebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Makro İktisatın kökeni Makro İktisat alt disiplininin ortaya çıkış sürecinin incelenmesi
2 Milli muhasebe kavramları
3 Tüketim ve tasarruf fonksiyonları ile bu iki fonksiyon arasındaki ilişkiler
4 Dışa kapalı gelir harcama modeli ve çarpan mekanizması
5 Dışa açık gelir harcama modeli ve çarpan mekanizması
6 enflasyonist açık ve deflasyonist açık, bu açıkların çözümüne yönelik maliye politikaları
7 Mal piyasası dengesi ve dengesizliği
8 Ara Sınav
9 Enflasyon , çeşitleri, sebepleri ve çözümüne yönelik politikalar Enflasyon kavramı, ortaya çıkış biçimleri ve çözümüne yönelik politikaların açıklanması
10 İşsizlik, çeşitleri, sebepleri ve çözümüne yönelik politikalar, enflasyon-işsizlik ilişkisi
11 Para talebi, para arzı ve para piyasası dengesi
12 IS-LM modeli, mal ve para piyasası dengesi
13 IS-LM modeli çerçevesinde para ve maliye politikaları
14 Döviz kurları ve dış ödemeler dengesi
15 Mundell-Fleming modeli, bu model çerçevesinde para ve maliye politikaları
16 Yarı yıl sonu sınavı
17 Yarı yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 2 4
Proje ve Hazırlığı 2 2 4
Ödev ve Hazırlığı 2 2 4
Sunum ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi