Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IKT2053 Mikro İktisat Zorunlu 3 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

temel mikro iktisat kavramlarının ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin açıklanması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Talep ve arz fonksiyonları, piyasa dengesi ve dengede değişmeler, tüketici tercihleri teorisi, kısa dönem üretim fonksiyonu ve verimlilik, kısa ve uzun dönem üretim maliyetleri, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelde fiyat farklılaştırması, temel oligopol modelleri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Mikro İktisatın analitik düzlemde ve temel fonksiyonel ilişkilerle açıklanması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mikro İktisat, Erdal Ünsal Modern Mikro İktisat, A. Koutsoyiannis

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YAVUZ TURGUTER
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel mikro iktisat kavramlarını tanımlayabilmek
  • temel kavramlarla iktisadi hayat arasındaki bağlantı kurabilmek
  • Karşısına çıkan problemleri çözümleme yeteneğine sahip olmak
  • Ekonomik verileri karşılaştırarak fikir yürütebilmek
  • tüketici ve üretici davranışlarının neden ve sonuçları ile analiz edebilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Piyasa talebi, talep eğrisi, talep kanunu ve talep fonksiyonu
2 Piyasa arzı, arz eğrisi, arz kanunu ve arz fonksiyonu
3 Piyasa dengesi, piyasa dengesindeki değişmeler Piyasaya hükümet müdahaleleri, taban ve tavan fiyat uygulamalarıyla bu uygulamaların sonuçlarının incelenmesi Piyasa dengesi kavramı, tam rekabet şartlarında denge oluşumunun incelenmesi
4 Piyasa dengesindeki değişmelerin sonuçları
5 Piyasaya hükümet müdahaleleri, taban fiyat, tavan fiyat ve asgari ücret uygulamaları
6 vergiler ve vergi yansıması
7 Talep ve arz esneklikleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Tüketici tercihleri kuramı
10 Kısa dönem üretim fonksiyonu ve verimlilik
11 Kısa ve uzun dönem üretim maliyetleri
12 Tam rekabet piyasası ve bu piyasada farklı karlılık durumları Tam rekabet piyasası ve bu piyasadaki farklı karlılık durumlarının incelenmesi
13 Tekel piyasası ve bu piyasada farklı karlılık durumları
14 Tekel piyasasında fiyat farklılaştırması ve tekel piyasasında etkinlik Tekelde fiyat farklılaştırması ve tekelde etkinliğin incelenmesi
15 Başlıca oligopol modelleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 2 8
Proje ve Hazırlığı 4 2 8
Sunum ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi