Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL1022 Mikrobiyoloji Zorunlu 1 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fritz K. (Çev:Küçüker MA.) Tıbbi Mikrobiyoloji Unat EK. Temel Mikrobiyoloji Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Jawetz E. Medical Microbiology Solak M, Şengil AZ. Moleküler Genetik ve Rekombinant DNA teknolojisi.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞEN GARGILI KELEŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmaları
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
  • İmmun sistemin savunma mekanizmaları
  • Hastalardan klinik örneklerin alınması
  • temel bilgilerini ebelik girişimlerinde kullanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği
2 Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları
3 Mikroorganizma kontrol yöntemleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
4 Mikroorganizmaların immünolojik özellikleri, Konağın immünolojik özellikleri
5 Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları
6 Hipersensitibilite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi, Aşılar ve bağışık serumlar
7 Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri
8 Ara sınav
9 Bakteriler ve enfeksiyon yapma özellikleri
10 Önemli bakteriyel enfeksiyonlar
11 Virüsler ve enfeksiyon yapma özellikleri
12 Önemli viral enfeksiyonlar
13 Mantar ve parazitlerin enfeksiyon yapma özellikleri
14 Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları
15 Hastane enfeksiyonları
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 17 3 51
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5