Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4018 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, yönetim bilgi sistemlerinin bir alt sistemi olan muhasebe bilgi sistemi hakkında bilgiler vermek, bu sistemin geliştirme aşamalarını açıklamak ve bütünsel bir uygulama yapmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Muhasebe Sistemi kavramını açıklayabilme. Muhasebe sistemi türlerini sınıflayabilme. Bilgi teknolojisindeki (bilgisayar) gelişmeler ve muhasebe sistemine etkilerini kavrayabilme. Hesap Plânı kavramını tanıyabilme. Muhasebe organizasyonunu oluşturan öğeleri ve muhasebe organizasyonunun yararlarını kavrayabilme.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ara sınav ve final sınavı

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökçen, Gürbüz, Belediyelerde Muhasebe Sistemi ve Organizasyonu, Der yayınları, 1998. Ertaş, Fatih Coşkun, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Organizasyonu, Seçkin Yayıncılık, 2016. Ders notları. Yazılmış makaleler

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NERMİN ÇITAK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Muhasebe sistemleri hakkında temel bilgiye sahiptir
  • Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerini bilir
  • Temel muhasebe kurallarını ve varsayımlarını bilir
  • Bir işletmenin muhasebe sistemini analiz eder
  • Bir muhasebe sistemi hakkinda rapor hazirlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sistem ve muhasebe sistemi ile ilgili temel kavramlar
2 Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
3 Temel finansal tablolar
4 Maliyet, gider ve harcama kavramları
5 Bilanço teorileri
6 Değerleme ve kâr kavramları
7 Ders Çalışma Haftası
8 Ara Sınav Haftası
9 Hesap kavramı ve hesap türleri
10 Hesaplara kayıt yapılması
11 Muhasebe sistemleri
12 Defter tutma ve kayıt
13 Kayıt kuralları
14 Muhasebe defterleri
15 Muhasebe defterlerine kayıt ve defterlerin tasdiki
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi