Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 MUH1036 Muhasebe Zorunlu 2 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak tutulmasının öğretilmesidir. Yevmiye ve defteri kebir defterlerin tutulması, mizan oluşturulması ve bilanço gibi temel mali tabloları anlama ve yorumlamayı öğretmeyi amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Muhasebe ile ilgili temel bilgiler, alacaklar, borçlar, özvarlıklar, stoklar gibi konular işlenecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, örnek olay.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Genel Muhasebe, Editör: Melih Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2012 -Genel Muhasebe, İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, Gürbüz Gökçen, Beta Yayınları, 2009. -Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011. -Genel Muhasebe Cilt:I, Ümit Ataman, Türkmen Kitapevi, 2011.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI AKSOY HAZIR
Ofis/Oda No 329
Telefon 02163302070
E - Posta demetozaner@gmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 13.00-15.00

Öğrenme Çıktıları

  • Muhasebe Hesap plan ve şeklini öğrenir
  • Hesap planı işleyiş ve kayıt yöntemini öğrenir
  • Yevmiye ve defteri kebir defterlerin tutulmasını öğrenir
  • Mizan oluşturulması ve bilanço gibi temel mali tabloları anlamayı öğrenir.
  • Mali tabloları yorumlama becerisi kazanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriğine giriş
2 Muhasebe ile ilgili temel bilgiler
3 Mali Tablolar, Muhasebe Dönemi
4 Hesaplar ve hesapların işleyiş prensipleri
5 Muhasebede Kayıt Belgeleri, Defterler ve Muhasebe Süreci
6 Hazır Değerler
7 Ticari Alacaklar
8 Ara Sınav Haftası
9 Stoklar
10 Katma değer vergisi ve muhasebe hesapları
11 Devamlı ve Aralıklı Envanter Yönetmeleri
12 Mali Duran Varlıklar
13 Maddi Duran Varlıklar
14 Amortisman ve Amortisman Hesaplama Yöntemleri
15 Yabancı Kaynaklar, Özkaynaklar, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 20 20
Rapor ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5