Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2001 Normal Gebelik Zorunlu 3 9,00 4 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders öğrencinin anne sağlığının önemi, normal gebelik, oluşumu ve gebelikte görülen fizyolojik ve psikososyal değişiklikler, gebe izleminin özelliklerini tanımlayarak gebe muayenesi yapmasını sağlamayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Normal gebelik süreci

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Beyin Fırtınası, Ödev Mesleki Faaliyet Rol Oynama/Dramatize Etme Seminer Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme Staj Tartışma Uygulama-Alıştırma Yerinde Uygulama

Staj Durumu

Klinik uygulama

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed Prof. Dr. Anahit Coşkun, İstanbul, 2000. 2. Şirin A, Kavlak O (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık. 3. Taşkın L (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 4. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara: Palme Yayıncılık.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Normal gebeliğin oluşumunu tanımlar
  • Normal gebe izleme ilkelerini sıralar
  • Gebe muayenesi yapar
  • Normal gebe takiplerini yapar
  • Fetal sağlığı değerlendirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş - Kadın Sağlığının Önemi Kadın Sağlığı Hizmetinin Tarihçesi/ Doğurganlık ve Anne Sağlığı Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve Üreme Hakları
2 Üreme Sisteminin Anatomisi
3 Üreme Sisteminin Fizyolojisi
4 Cinsel Eylem Fizyolojisi
5 Gebeliğin Oluşumu ve Fetüsün Fizyolojisi
6 Gebelikte Anne Fizyolojisi Gebelikte Anneyi Değerlendirme
7 Fetal Sağlığın Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Ebeveynliğe Hazırlanma ve Doğum Öncesi Bakım (Gebelik döneminde egzersizler+Doğuma hazırlık sınıfları)
10 Güvenli Annelik
11 Gebelikte Beslenme
12 Gebeliğin Psikososyal ve Kültürel Boyutu
13 Elektronik Fetal Monitarizasyon
14 Klinik öncesi sınıf uygulaması
15 Klinik öncesi sınıf uygulaması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 12 180
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Laboratuvar ve Hazırlığı 1 2 2
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 1 5 5
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 1 2 2
Araştırma ve Hazırlığı 1 6 6
Rapor ve Hazırlığı 2 6 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Final ve Hazırlığı 1 6 6

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5