Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR3004 Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon Zorunlu 6 4,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, nörolojik problemleri olan hastalarda değerlendirme amacıyla kullanılacak yöntemler ve değerlendirme sonuçlarına göre tedavi programının planlanması ve uygun fizyoterapi yaklaşımlarının belirlenmesi, kullanım amaçları ve rehabilitasyondaki yeri konusunda teorik bilgi kazandırılması ve klinik uygulamalara temel oluşturulmasıdır. Nörolojik hastalıklar ve bu hastalıklara ait özel değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyon uygulamaları incelenecek ve tartışılacaktır. Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idyopatik hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir. Omurilik yaralanmaları, multipl skleroz, serebellar disfonksiyon, kafa travması, polinöropati, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, disk hernileri, fasial paralizi, motor nöron hastalıkları, afazi ve, dizartri rehabilitasyonu konuları ele alınacaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Nörolojik hastalıklar, nörolojik rehabilitasyonda değerlendirme yaklaşımları, nörolojik rehabilitasyon skala ve anketlerin klinikte kullanımı, nörolojik hastalarda egzersiz programının planlanması, nörolojik hastada rehabilitasyon uygulamaları, nörolojik rehabilitasyonda yürüme analizi ve klinik egzersiz testlerinin kullanımı ders içeriğinde yer almaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse katılım, uygulamalara katılım, bireysel çalışmalar, örnek vaka inceleme

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Algun ZC. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Nobel Tıp Kitabevi, 2013 Umphred DA, Lazaro RT, Roller ML, Burton GU. Umphred’s Neurological Rehabilitation. Sixth edition. Elsevier Mosby,St.Louis, 2013. Doe AB. Physical Therapy Case Files. Neurological Rehabilitation. McGraw-Hill Education, United States of America, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMRA OĞUZ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • 1 Nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları planlar.
  • 2 Nörolojik rehabilitasyon öncesi ve sonrası hastaları değerlendirir.
  • 3 Nörolojik rehabilitasyonda yeni tedavi yaklaşımlarını tartışır.
  • 4 Nörolojik tanı ve muayene sonuçlarını sentezler.
  • 5 Nörolojik rehabilitasyon hastasının evde bakım yaklaşımlarını organize eder.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Fonksiyonel nöroanatominin gözden geçirilmesi
2 Nörolojik rehabilitasyona giriş ve genel kavramlar
3 Nörolojik bozuklukların sınıflandırılması ve klinik özellikleri
4 Nörolojik rehabilitasyonda değerlendirme yaklaşımları
5 Tonus bozuklukları ve rehabilitasyonu
6 Serebrovasküler hastalıklarda rehabilitasyon
7 Demiyelinizan hastalıklar ve rehabilitasyonu
8 Ara Sınav Haftası
9 Hareket bozukluklarında rehabilitasyon
10 Spinal kord yaralanmalarında rehabilitasyon
11 Periferik sinir sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu
12 Serebellar sistem hastalıklarında rehabilitasyon
13 vKas hastalıkları ve rehabilitasyonu
14 Kafa travmalarında rehabilitasyon
15 Afazi Rehabilitasyonu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 2 16
Ödev ve Hazırlığı 2 4 8
Laboratuvar ve Hazırlığı 12 4 48
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi