Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı obstetrik ve jinekolojik acil durumları öğrenmek, acil durum geliştiğinde uygun girişimde bulunma becerisi kazanmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Obstetrik Jinekolojik Acil ile ilgili temel tanımlar Kadın sağlığı ile ilgili temel göstergeler Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu Obstetrik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Uterus rüptürü Acil sezaryen Hyperemezis gravidarum EMR, EDT Akut pelvik ağrı Vaginal akıntılar Obstetrik ve jinekolojik acillerde adli sorunlar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Beyin Fırtınası, Ders Gösteri, Gözlem, Laboratuar, Okuma, Ödev, Mesleki Faaliyet, Rol Oynama/Dramatize Etme, Seminer, Soru-Yanıt. Sorun/Problem Çözme, Staj, Tartışma, Uygulama.

Staj Durumu

Dersin stajı yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeviri Editörü Oral E. (2010), Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetri El Kitabı, 3. Baskı, ISBN: 9789752771963. 2. Özgünen T. (2011), Doğum ve Jinekoloji Acilleri El Kitabı, Nobel Kitabevi, ISBN: 9789944730020 Özgünen T. (2011), Doğum ve Jinekoloji Acilleri El Kitabı, Nobel Kitabevi, ISBN: 9789944730020 3.Günalp S. (2009), Temel Obstetrik ve Jinekoloji Cep Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 9752771297 Taşkın L. (2016), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, XIII. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara Lowdermilk D.L., Perry E.S. (2004), Maternity and Womens Health Care, Mosby Inc., Philadelphia

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Gebelikte acil durumları açıklar.
  • Gebelikte acil durum geliştiğinde uygun yaklaşımları sıralar.
  • Jinekolojik acil durumları tanımlar ve uygun yaklaşım uygular.
  • Jinekolojik acillerde gerekli sevk sistemlerini bilir.
  • Obstetrik acillerde gerekli sevk sistemlerini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Obstetrik Jinekolojik Acil ile ilgili temel tanımlar
2 Kadın sağlığı ile ilgili temel göstergeler
3 Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu
4 Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler
5 Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler
6 Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu
7 Obstetrik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler
8 Ara Sınav Haftası
9 Uterus rüptürü
10 Acil sezaryen
11 Hyperemezis gravidarum
12 EMR, EDT
13 Akut pelvik ağrı Vaginal akıntılar
14 Obstetrik ve jinekolojik acillerde adli sorunlar
15 Genel İçi Sınıf Değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Proje ve Hazırlığı 1 3 3
Ödev ve Hazırlığı 1 2 2
Laboratuvar ve Hazırlığı 1 1 1
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 1 6 6
Araştırma ve Hazırlığı 1 6 6
Rapor ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5