Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2060 Olağandışı Durumlarda Rehabilitasyon Hizmetleri ve Risk Yönetimi Zorunlu 2 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere sağlık kurumlarında risk yönetiminin temellerini ve zaman içerisindeki gelişimini öğretmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e ve risk yönetimi ve türevlerinin öncüsü olan Kenneth Arrow’a değinilmektedir. Dönem içerisinde ders modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Risk yönetimi K. Evren Bolgün M. Barış Akçay Scala Yayıncılık İstanbul, 2009,3. Basım ISBN:9789758535286

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • 1. Sağlık kurumlarında riski kolaylıkla tanımlar
  • 2. Sağlık hizmetleri ve fizyoterapi konusunda Risk yönetimi kavramını açıklar.
  • 3. Güncel risk yönetimi uygulamalarını şekillendiren teorileri karşılaştırır.
  • 4. Sağlık alanında Makroekonomik ve politik riskleri ve bunların ne şekilde ölçülebildiğini açıklar.
  • 5. Sağlık kurumlarının bilançolarını risk açısından değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Olağandışı durumların tanımlanması
2 Olağandışı durumlarda rehabilitasyon hizmetlerinin tanımlanması
3 Risk tanımlamaları
4 Risk yönetiminde temel kavramlar
5 Risk yönetiminde ekip anlayışı
6 Örnek vaka
7 Örnek senaryo
8 Ara Sınav Haftası
9 Örnek senaryo
10 Örnek senaryo
11 Örnek senaryo
12 Örnek senaryo
13 Örnek senaryo
14 Örnek senaryo
15 Final sınavları hazırlık
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 3 36
Proje ve Hazırlığı 4 6 24
Ödev ve Hazırlığı 12 3 36
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi