Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 DB4001 Örgüt Kültürü Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere örgüt kültürünün temel kavramları hakkında bilgi vermek, öğrencilerin örgüt kültürünün önemi konusunda bilinçlenmelerini, iş yaşamında farklı kültür yapılarını tanımlayan unsurları farkedebilmelerini ve bu şekilde yönetimsel süreçlerde daha etkin olmalarını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders kapsamında kültürün tanımı ve unsurları, örgüt kültürünün tanımı, örgüt kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi, ulusal kültür ve örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün fonksiyonları, özellikleri ve unsurları, örgüt kültürü ile ilgili model ve yaklaşımlar, örgüt kültürü sınıflandırmaları, örgüt kültürü ile ilişkili kavramlar, örgüt kültürünün incelenmesinde karşılaştırmalı örnekler üzerinde durulacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sunum, Soru-Cevap, Olay Analizi, Tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edgard H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Fourth Edition, San Fransisco: Jossey-Bass, 2010. Binali Doğan, Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2007. Göksel Ataman, İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1995.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ESRA DİNÇ ELMALI
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Örgüt kültürünün kurumlar için önemini açıklar.
  • Örgüt kültürü üzerinde etkili olan faktörleri değerlendirir.
  • Örgüt kültürünü oluşturan unsurları sıralar.
  • Farklı örgüt kültürü tiplerini analiz ederek karşılaştırır.
  • Örgüt kültürünün kurumların performansı üzerindeki etkisini değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersle İlgili Genel Tanıtım ve Açılış
2 Kültür Kavramının Tanımı, Özellikleri ve Unsurları, Ulusal Kültür – Örgüt Kültürü İlişkisi
3 Örgüt Kültürünün Tanımı, Örgüt Kültürünün Oluşturulması ve Sürdürülmesi
4 Örgüt Kültürünün Fonksiyonları ve Özellikleri
5 Örgüt Kültürünün Unsurları
6 Örgüt Kültürünü Etkileyen İç ve Dış Çevre Faktörleri
7 Örgüt Kültürünün İlişkili Olduğu Değişkenler: Performans, Motivasyon, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık
8 Ara Sınav Haftası
9 Örgüt Kültürünün Değişimi ve Liderlik
10 Örgüt Kültürü İle İlgili Farklı Model ve Yaklaşımlar: Quinn ve Cameron’un Rekabetçi Değerler Modeli, Schein’ın Modeli
11 Örgüt Kültürü İle İlgili Farklı Model ve Yaklaşımlar: Peters and Waterman’ın Mükemmelik Modeli, Quchi’nin Z Kültürü Modeli
12 Örgüt Kültürü İle İlgili Farklı Model ve Yaklaşımlar: Deal ve Kennedy'nin Modeli, Handy'nin Modeli
13 Firmaların Kültür Analizi İle İlgili Sunumlar
14 Firmaların Kültür Analizi İle İlgili Sunumlar
15 Firmaların Kültür Analizi İle İlgili Sunumlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 15 45
Ödev ve Hazırlığı 2 10 20
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 2 10 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi