Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON4005 Örgüt Tasarımı Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Örgüt tasarımının mimari tasarım özelliğini tanıtmak, yöneticinin tasarım enstrümanlarını göstermek, öğrenciye önce farkındalık sonra tasarım yapabilecek yetkinlik kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Örgüt tasarımında, örgütün görevler/bölümler itibarıyla farklılaştırılması ve yeniden bütünleştirilmesi/uyumlulaştırılması mekanizmaları ve örgüt yapısının iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi-formalleşme-merkezileşme derecesi vb gibi unsurlar üzerinden tasarımının yapılması. Örgütün ölçeği, kullandığı teknolojisi, çevresi, hedef ve stratejileri ve kültürü üzerinden en uygun örgüt tasarımının seçilmesi. Mevcut Girişimci örgüt-Teknik bürokratik-profesyonel bürokratik-bölümlere ayrılmış ve adokratik örgütlerin tasarımı üzerinden örnek olayların incelenmesi. Örgütün yapısal yetersizliklerinin belirtileri ve yapısal ayarlama yapılması.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım - Soru/Cevap - Tartışma - Takım Çalışması - Uygulama/Alıştırma - Proje Tasarım - Rapor Hazırlama ve Sunma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henry Mintzberg; Örgütler ve Yapıları, (Çev. Edit. Ahmet Aypay), Nobel Yayınevi, 2014. Richard L. Daft; Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, (Çev. Edit. Ömür N.Timurcanday Özmen), Nobel Yayınevi, 2015. Göksel Ataman; İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar, Türkmen Yayınevi, 2015.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri PINAR DEĞİRMENCİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Örgüt yapısını belirleyen yapısal unsurları açıklar.
  • Örgüt yapısını belirleyen durumsal faktörleri değerlendirir.
  • Yapısal unsurlar ile durumsal faktörleri ilişkilendirir.
  • Örgütlerin başarısız olmasına neden olan yapısal yetersizlikleri gösterir.
  • Çeşitli örgüt modellerinin performansını artıracak yapısal ayarlamaları yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 A. Tanımı ve Önemi B. Örgütte Farklılaştırma ve Bütünleştirme Mekanizmaları A. Tanımı ve Önemi B. Örgütte Farklılaştırma ve Bütünleştirme Mekanizmaları A. Tanımı ve Önemi B. Örgütte Farklılaştırma ve Bütünleştirme Mekanizmaları Örgütün Tanımı, önemi; örgütte farklılaştırma ve uyumlaştırma mekanizmaları
2 Örgütün yapısını belirleyen "Yapısal Unsurlar"; İşbölümü ve Uzmanlaşma, Biçimselleşme, Merkezileşme. Örnek Olay b) Biçimsellik Derecesi c) Uzmanlaşma Derecesi d) Merkezileşme Derecesi Örgütün yapısını belirleyen "Yapısal Unsurlar": İş bölümü ve uzmanlaşma, Biçimselleşme, Uzmanlaşma, Merkezileşme. Örnek Olay
3 Örgütün yapısını belirleyen "Yapısal Unsurlar": Yetki Hiyerarşisi, Personel Oranları, Bölümlere Ayırma. Örnek Olay
4 Örgüt yapısını belirleyen "Durumsal Faktörler": Ölçek; Örgüt yaşam döngüsü, büyüklük, kontrol. Teknoloji; Teknoloji-Strateji-Performans. Örnek Olay
5 Örgüt yapısını belirleyen "Durumsal Faktörler": Çevre; Basitlik/Karmaşıklık-İstikrarlılık/İstikrarsızlık, Değişen çevreye uyum, Mekanik/Organik Örgüt. Örnek Ola
6 Örgüt yapısını belirleyen "Durumsal Faktörler": Hedef ve Stratejiler, Strateji ve tasarım seçimi için bir çerçeve; Porter-Miles/Snow. Örnek Olay
7 Örgüt yapısını belirleyen "Durumsal Faktörler": Örgüt Kültürü; Klan/Görev/Bürokratik/Adhokratik Kültür, Performans ve Çevreye uyum. Örnek Olay
8 Ara Sınav Haftası
9 Örgütün Sağlıklı Büyüme Evreleri/Mintzberg'in Örgüt Yapıları: Girişimci-Teknik Bürokratik-Profesyonel Bürokratik, Bölümlendirilmiş-Adhokratik Örgüt Yapıları
10 1. Takım Öğrenci Proje Sunumu:
11 2. Takım Öğrenci Proje Sunumu
12 3. Takım Öğrenci Proje Sunumu
13 4. Takım Öğrenci Proje Sunumu
14 5. Takım Öğrenci Proje Sunumu
15 6. Takım Öğrenci Proje Sunumu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 7 5 35
Ödev ve Hazırlığı 7 7 49
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi