Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 DB4014 Örgütsel İletişim Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Örgütsel İletişim konusunda temel kavramların teorik ve uygulama bilgilerini öğrenir. İletişim konusunda projeler geliştirir ve kişisel gelişim konusunda ihtiyacı olan bilgileri öğrenir ve uygulamayı dener.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İletişim kavramının tanımı ve anlamı, iletişim sürecinin işleyişi, sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, iletişim engelleri ve problemleri, iletişim modelleri, etkin iletişim yöntemleri, örgütsel iletişim kavramının işlevi ve önemi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kitle ve kitle iletişimi, örnek olaylarla işletme iletişimi, kurumsal iletişim yönetimi araçları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Broşür Reklam Afiş Basın bülteni İşletme Gazetesi

Staj Durumu

YOK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Örgütlerde İletişim Kalitesi - Haluk Gürgen İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ve Yazınsal Kurguları - Olcay Bige Aşkun

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri OLCAY BİGE AŞKUN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Reklam analizleri yapar
  • Broşür, Afiş ve işletme gazetesi tasarımlar
  • İletişim modelleri hakkında temel bilgileri edinir ve çatışma yönetimi konusunda çözümler üretebilir
  • Basın bülteni yazabilir
  • İşletme iletişimi konusunda örnek olay incelemeleri yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İLETİŞİM KAVRAMI VE TEMEL İŞLEVLERİ
2 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KAVRAMLARININ TANITIMI
3 İŞLETME GAZETESİ
4 BROŞÜR
5 REKLAM
6 BASIN BÜLTENİ
7 TOPLANTI YÖNETİMİ
8 Ara Sınav Haftası
9 ASTLARLA İLETİŞİM
10 YÖNETİCİ İLETİŞİMİ
11 ŞİKAYET YÖNETİMİ
12 İLETİŞİM MODELLERİ
13 KİŞİSEL GELİŞİM
14 BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
15 İŞLETME İLETİŞİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 2 20
Proje ve Hazırlığı 4 4 16
Ödev ve Hazırlığı 5 2 10
Sunum ve Hazırlığı 2 2 4
Seminer ve Hazırlığı 5 1 5
Arasınav ve Hazırlığı 6 5 30
Final ve Hazırlığı 8 5 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi