Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4001 Pazarlama Araştırması Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama araştırmasının temellerini, tekniklerini uygulamalarını öğrenme ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması sektörü ve pazarlama araştırma süreci ile başlayacaktır. Araştırma tasarımı, ikincil veriler ve kalitatif araştırma tekniklerinin anlatımı ile devam edecektir. Anket yöntemi ve soru formu tasarımı konularının ardından örnekleme, saha çalışması konularına yer verilecektir. Veri girişi, düzenleme ve veri analizine ilişkin temel konular ele alındıktan sonra araştırma raporu yazımı konusu ile son bulacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik ders ve örnek olay anlatımları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI, Alvin C. Burns , Ronald F. Bush , Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AHMET BAŞCI
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Pazarlama bilgilerinin ve pazarlama bilgi sisteminin öneminin kavranması
  • Pazarlama araştırma sürecinin kavranması
  • Pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemlerin kavranması
  • Pazarlama araştırmalarında saha çalışmalarının kavranması
  • Temel istatistik testlerin öğrenilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş
2 Pazarlama Araştırması Sektörü
3 Pazarlama Araştırması Süreci
4 Araştırma Tasarımı
5 İkincil Veriler
6 Nitel Araştırma Teknikleri
7 Anket Yöntemi ve Anket Formu Tasarımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Örnekleme
10 Saha Çalışması ve Veri Kalitesi
11 Veri Girişi ve Düzenleme
12 Tanımlayıcı İstatistikler ve Hipotez Testleri
13 Temel Farklılık Testleri
14 İlişki Testleri
15 Araştırma Raporunun Hazırlanması
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 14 2 28
Araştırma ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi