Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ3021 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 5 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Pazarlamanın tanımını yaparak temel pazarlama konseplerini tartışmak, müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerini anlamak, pazarlama sürecini ve bu süreci etkileyen güçleri kavramak, stratejik planlamada pazarlama yöneticilerinin rolünü öğrenmek, işletmeleri müşterilerine hizmet verirken etkileyen çevresel güçlerin farkına varmak, pazarlama bilgi sisteminin bir işletme için önemini kavramak ve pazarlama araştırma sürecinin adımlarını öğrenmek, tüketici satın alma davranışını etkileyen güçleri anlamak ve konumlandırma sürecini tanımlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Pazarlama Yönetimi, Pazarlamanın Çevresi Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: Pazar Kavramı; Tüketici Davranışı; Endüstriyel Pazar Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

ödev, arasınav ve final

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama İlkeleri- İsmet Mucuk Pazarlama İlkeleri - İsmet Karafakioğlu Principles of Marketing - Philip Kotler

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri CEYDA AYSUNA TÜRKYILMAZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Gelecekte en önemli konu olan pazarlamanın alt yapısının öğrencilere verilmesi
  • işletme için pazarlamanın önemini bilir
  • örgütlerde pazarlama fonksiyonunun rolünü bilir
  • pazar bölümleme, hedefleme ve ürün konumlandırma konularını anlar
  • çeşitli fiyat politikalarını bilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Pazarlama Kavramı, Pazarlama Yönetimi
2 Stratejik Pazarlama
3 Pazarlama Çevresi- Mikro Çevre
4 Pazarlama Çevresi -Makro Çevre
5 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması - 1
6 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması - 2
7 Vaka Analizi
8 Ara Sınav Haftası
9 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
10 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
11 Endüstriyel Pazarlar
12 Pazar Bölümlendirme
13 Pazar Hedefleme
14 Pazar Konumlandırma
15 Müşteri İlişkileri Yönetimi
16 Uluslararası Pazarlama
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Araştırma ve Hazırlığı 2 24 48
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi