Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4020 Pazarlama Yönetimi Seminerleri Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki uygulamaları öğrenmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, Stratejik Pazarlama Yönetimi'ne ilişkin genel bir çerçeve çizerek başlamaktadır. İlerleyen haftalarda Stratejik Pazarlama Yönetimi anlayışının temel konuları olan Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Davranışları, Pazar Bölümlendirme, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Stratejileri, Ürün Stratejileri ve Yeni Ürün Geliştirme, Dağıtım Stratejileri, Fiyatlandırma Stratejileri, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Satış Stratejileri ile devam edecektir. Pazarlama ve Finans ilişkisinin ardından Endüstriyel Pazarlama konusuna yer verilecektir. Son olarak Pazarlama Planlaması konusu ile dönem sonlandırılacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik dersler ve örnek olaylar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, Stratejik Yaklaşım, Beta Yayınları, 2014

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AHMET BAŞCI
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Pazarlama Stratejisine ilişkin temel kavramları anlamak
  • Pazarlama Yönetimine ilişkin olayları analiz etmek
  • Pazarlama ve diğer disiplinler arası bağlantıları kurabilmek
  • Pazarlamada güncel konu ve uygulamaları anlamak
  • Pazarlama yönetiminin görev ve sorumluluklarını kavramak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Stratejik Pazarlama Yönetimi
2 Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgisi ve Pazarlama Araştırması
3 Tüketici Davranışları
4 Pazar Bölümlendirme
5 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
6 Marka Stratejileri
7 Ürün Stratejileri ve Yeni Ürün Geliştirme
8 Ara Sınav Haftası
9 Dağıtım Stratejileri
10 Fiyatlandırma Stratejileri
11 Uluslararası Pazarlama Stratejileri
12 Satış Stratejileri
13 Pazarlama ve Finans
14 Endüstriyel Pazarlama
15 Pazarlama Planlaması
16 Final Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev ve Hazırlığı 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi