Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ3042 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 6 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kotler, P. ve K. L. Keller (2006). Marketing Management 12e, Pearson. Prentice Hall. Kotler, P. ve G. Armstrong (2012). Principles of Marketing 14e, Pearson, Prentice Hall. Altunışık, R., Ş. Özdemir ve Ö. Torlak (2016). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayınevi, 2. Baskı. Mucuk, İsmet (2010). Pazarlama İlkeleri (ve yönetimi için örnek olaylar), 18. Baskı, Türkmen Kitapevi. Tokol, Tuncer (2010). Pazarlama Yönetimi, Dora Yayıncılık.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri İLKE KOCAMAZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma, konuya giriş
2 21. yüzyıl için pazarlamayı tanımlamak
3 21. yüzyıl için pazarlamayı tanımlamak
4 Pazarlama strateji ve planlarını geliştirmek
5 Ürün
6 Ürün-devam
7 KONUK
8 Ara Sınav Haftası
9 Fiyat
10 Fiyat-devam
11 Tedarik zinciri ve dağıtım kanalları
12 Dağıtım-devam
13 Tutundurma
14 Tutundurma-devam
15 KONUK
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 5 15 75
Ödev ve Hazırlığı 2 2 4
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 1 1 1
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi