Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4017 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste, pazarlamanın bilimsel başlangıcından bugüne kadarki gelişmeler teorik ve pratik yanlarıyla ele alınıp geleneksel pazarlama ile güncel pazarlama arasındaki farklar vurgulanmak suretiyle pazarlamanın nereye doğru evrildiği, gelecekte pazarlamacıları nelerin beklediği konuları üzerinde durulmaktadır. Katılımcıların ele alınan konulara eleştirel ve yaratıcı bir gözle bakabilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Temel pazarlama kavramları, pazarlama teorisi,eleştirel düşünce, pazarlamanın temel sorunları, pazarlama ekolleri, 21. yüzyılda pazarlama anlayışı, postmodern pazarlama, deneyimsel pazarlama, tüketim kültürü, medyada propaganda ve manipülasyon, medya okuryazarlığı, değer pazarlaması, izinli pazarlama, ilişkisel pazarlama, dijital pazarlama (Internet üzerinden pazarlama, veri tabanlı pazarlama, mobil pazarlama), omni-channel ve bütünleşik pazarlama, sürdürülebilir pazarlama, yeşil pazarlama, pazarlamanın karanlık yüzü, sosyal pazarlama, nöro pazarlama, retro pazarlama, etkinlik pazarlaması, amaca yönelik pazarlama, niş pazarlama

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sunumlar, konuklar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varinli, İnci (2012). 'Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar', 3. Baskı, Detay Yayıncılık Varinli, İnci ve Kahraman Çatı (2010). 'Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler', 2. Baskı, Detay Yayıncılık Gürdal, Sahavet (Ed.) (2009). 'Benim maaşımı kim ödüyor?', 1. Baskı, Yaprak Yayınları Aksoy, Ramazan (2012). 'İnternet ortamında pazarlama', 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık Tek, Ömer Baybars (2006). 'Pazarlamada değer yaratmak', Hayat Yayıncılık Maden, Deniz (2013). 'En değerli ortağınızı keşfedin: Müşteri (Pazarlamad müşteri katılımı ve birlikte yaratma (co-creation))', Seçkin Yayıncılık Odabaşı, Yavuz (2012). 'Postmodern pazarlama: Tüketim ve Tüketici', 3. Baskı, Mediacat Kitapları Odabaşı, Yavuz (2009). 'Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)', 7. Baskı, Sistem Yayıncılık Godin, Seth (2001). 'Permission Marketing: İnternet ekonomisine özel yeni bir pazarlama önerisi', Rota Yayınları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri İLKE KOCAMAZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Güncel pazarlama konularında bilgi sahibi olmak
  • Pazarlamanın geçmişi ile geleceği arasında köprü kurabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş, pazarlamaya genel bir bakış
2 Temel pazarlama kavramları
3 Pazarlama teorisi, eleştirel düşünce, pazarlamanın temel sorunları
4 Pazarlama ekolleri, 21. yüzyılda pazarlama anlayışı
5 Postmodern pazarlama
6 Deneyimsel pazarlama
7 Tüketim kültürü, medyada propaganda ve manipülasyon, medya okuryazarlığı
8 Ara Sınav Haftası
9 Değer pazarlaması, izinli pazarlama, ilişkisel pazarlama
10 Dijital pazarlama-1 (İnternet ortamında pazarlama, veri tabanlı pazarlama)
11 Dijital pazarlama-2 (mobil pazarlama), omni-channel ve bütünleşik pazarlama
12 Sürdürülebilir pazarlama, yeşil pazarlama, pazarlamanın karanlık yüzü, sosyal pazarlama
13 Nöropazarlama, retro pazarlama
14 Pazarlamada diğer trendler: etkinlik pazarlaması, amaca yönelik pazarlama
15 Pazarlamada diğer trendler: niş pazarlama, viral pazarlama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 5 8 40
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 5 5 25
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi