Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 URT4002 Proje Yönetim İlkeleri Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders proje yönetimi metodolojisinin kullanımına odaklanmaktadır. Böylelikle katılımcıların projeleri daha etkin yönetme bilgi ve becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders kapsamında proje yönetimine ilişkin temel kavramlar ele alınacaktır: Proje Bütünleştirme, Proje Kapsam Yönetimi, Zaman ve Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk Yönetimi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

dersler; örnek olay incelemeleri; misafir konuşmacı ve projeler

Staj Durumu

---

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Proje Yönetimi : Analitik Yaklaşımlar, Öncü Hazır, Utkan Eryılmaz, Mustafa Hafızoğlu, Yayıncı: PMI Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu ( PMBOK Kılavuzu ), Yayıncı: PMI

Dersin Web Sayfası

---

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ERDAL YILMAZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Gerçekçi senaryolar ile problem alanlarının farkına varmıştır
  • Proje uygulamalarında iş kırılım yapısını oluşturabilir
  • Uygun ağ çizelgeleme tekniklerini kullanabilir
  • Proje teklifi hazırlayabilir
  • Önerilen bir planın incelenmesinde rol alabilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Proje Yönetimi: Kavramlar ve Tanımlar
2 Proje Yönetiminde Organizasyon Yapıları
3 Proje Takımının Organizasyonu
4 Proje Çevresi için Yönetim
5 Başarı Faktörleri
6 Planlama
7 Ağ Çizelgeleme Teknikleri
8 Ara Sınav Haftası
9 CPM / PERT 1
10 CPM / PERT 2
11 Fiyatlama, Tahmin Teknikleri ve Maliyet Kontrolü
12 Kalite Yönetimi
13 Risk Yönetimi
14 Kontrat Yönetimi
15 Öğrenme Eğrisi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Proje ve Hazırlığı 4 8 32
Ödev ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi