Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR3007 Protez- Ortez Tasarımı ve Rehabilitasyonu Zorunlu 5 4,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hareket altında yatan mekanik prensiplerin analizine ve ortez prensiplerine giriş, uygun ortez materyallerinin çalışılması, ortez dizaynı öğretilecektir. Ortezde biomekani prensipleri, ortez öncesi ve sonrası değerlendirme, ayak deformite ve ortezleri, yürüme ortezleri, ayakkabı modifikasyonları, kalça patolojilerinde(Perthes-Doğuştan Kalça Çıkığı) ortezleme, spor yaralanmalarında ortezleme, diz ortezleri, spinal ortezler, skolyoz ortezleri, statik ve dinamik el ve el bileği ortezleri, dirsek ortezleri, omuz ortezleri, brakiyal pleksus yaralanmalarında ortezleme, kontraktür ortezleri, postoperatif ortezler, yanık ortezleri, ortez kontrolü; ampute ve konjenital ekstremite bozuklukları olan hasta için uygun proteze karar vermek, protezin parçaları ve yapılış işlemi hakkında bilgi vermek, ampütasyon ve protez uygulamaları ile ilgili komplikasyonları belirleyebilmek ve sonuç olarak uygun tedavi programını planlayarak klinikte uygulayabilmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital malformasyonlar, parsiyal ayak protezleri, diz altı-diz üstü- kalça dezartikülasyon protezleri, protezlerde güdük-soket uyumu, ayar ve kontrol, dirsek altı-dirsek üstü protezleri, bilek-dirsek ve omuz dezartikülasyon protezleri, bağ sistemleri, myoelektrik protezler, protez kullanım eğitimi, ampute rehabilitasyonu konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse katılım, Uygulamalara katılım, Bireysel çalışmalar, Yüzyüze, interaktif.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Algun C, Karaduman A, Yakut Y. El ve El Bileği Splintleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O Yayınları No:5 Ankara, 1991. 2. Inal S. Üst Ekstremite Protezleri. Çizge Tanıtım & Matbaacılık. İstanbul 2000. 3. Uygur F. Ayak Deformite ve Ortezleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No:14. Ankara, 1992. 4. Inal S. Üst Ekstremite Protezleri. Çizge Tanıtım & Matbaacılık. İstanbul 2000. 5. Krebs DE. Prosthetics and orthotics. In: Physical Therapy. Scully RM. Barnes MR (Eds) J.B Lippincott Company, Cambridge, 1989. S:998-1052. 6. Patrick DG. Prosthetics In: Saunders Manuel of Physical Therapy Practice. Myers RS (ed) WB Saunders Company, Philadelphia, 1995. S: 1121-1182. 7. Pauwels F. Biomechanics of the Locomotor Apparatus. Springer-Veriag. NewYork, 1980. 8. Uygur F. Ayak Deformite ve Ortezleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No:14. Ankara, 1992.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜBEYİR SARI
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • 1. Protez ve ortez tanımlarını, dizayn ve kullanım prensiplerini özetler.
  • 2. Protez ve ortez gerektiren durumları ve malzeme seçimlerini kategorize eder.
  • 3. Protez rehabilitasyon ööcesi ve sonrası hastayı değerlendirir.
  • 4. Ortez dizaynını hastanın klinik durumuna uyarlar.
  • 5. Ortotik destekleri klinik hedeflere göre çeşitlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Protez ve ortez rehabilitasyonunda materyal teknolojisi
2 Patolojik yürüyüş değerlendirilmesi, ortez ve protez rehabilitasyonunda egzersiz, enerji harcaması ve yaşlanma
3 Ortez rehabilitasyonu, alt ekstremite ortezleri için değerlendirme stratejileri
4 Alt ekstremite ortezlerinin kurulumu ve ayarlanması
5 Fonksiyonel ayak, ayak-ayak bileği, ayak-ayak bileği-diz, ayak-ayak bileği-diz-kalça, kalça-omurga ortezleri
6 Skolyoz için ortez ve egzersizler
7 El splintinde prensipler
8 Ara Sınav Haftası
9 El splintinde prensipler
10 Ekstremite kırıklarına yönelik ortezler ve değerlendirme
11 Hassas ayaklarda koruyucu yaklaşım, parsiyel ayak ve Syme amputasyonu sonrası bakım
12 Postoperatif ve preoperatif bakım, prostetik ayak
13 Transtibial ve transfemoral protezler, yüksek seviyeli bilateral amputasyonlarda protez seçenekleri
14 Alt Ekstremite noksanlığı olan çocukların rehabilitasyonu
15 Genel tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 4 32
Ödev ve Hazırlığı 2 4 8
Laboratuvar ve Hazırlığı 8 4 32
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi