Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 KSS2057 Psikodrama Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste psikodrama teknikleri kullanılarak öğrencilerin iletişim, kendini ifade etme, kendini fark etme ve empati becerileri geliştirilir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Psikodrama grup çalışmaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, grup tartışması, etkileşim, gözlem, rol oynama.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dökmen Ü. (2013). Sosyometri ve Psikodrama (4. baskı). Remzi Kitapevi, İstanbul, 21-35. Özbek, A., Leutz, G. (2013). Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim, Ankara: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları. Altınay, D. (2015). Psikodrama 400 Isınma Oyunu ve Yardımcı Teknikler. Epsilon Yayınları: İstanbul, s: 29-292. Altınay, D. (2015). Psikodrama Grup Psikoterapisi El Kitabı: Yaşama Dair Çok Şey. Epsilon Yayınları: İstanbul

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FADİME BİNGÖL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İletişim becerilerini geliştirir
  • Spontanlık becerilerini geliştirir
  • Duyguların etkili şekilde ifade edilmesini geliştirir
  • Benlik saygısı ve atılgan davranış özelliklerini geliştirir
  • Empati becerilerini geliştirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma, grup kurallarının oluşturulması
2 Psikodramada temel teknikler (eşleme, rol değişimi, ayna, vb.)
3 Psikodramada temel öğeler (sahne, protogonist, yardımcı ego, grup, vb.)
4 Sosyometri çalışması
5 Sosyal atom
6 ısınma, grup/protogonist oyunu
7 Ara Sınav Haftası
8 ısınma, grup/protogonist oyunu
9 ısınma, grup/protogonist oyunu
10 ısınma, grup/protogonist oyunu
11 ısınma, grup/protogonist oyunu
12 ısınma, grup/protogonist oyunu
13 Grup ve üyelerin değerlendirilmesi
14 Yarı Yıl Sonu Sınavı
15
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 5 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5