Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 KSS2057 Psikodrama Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste psikodrama teknikleri kullanılarak öğrencilerin iletişim, kendini ifade etme, kendini fark etme ve empati becerileri geliştirilir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Psikodrama grup çalışmaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, grup tartışması, etkileşim, gözlem, rol oynama.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dökmen Ü. (2013). Sosyometri ve Psikodrama (4. baskı). Remzi Kitapevi, İstanbul, 21-35. Özbek, A., Leutz, G. (2013). Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim, Ankara: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları. Altınay, D. (2015). Psikodrama 400 Isınma Oyunu ve Yardımcı Teknikler. Epsilon Yayınları: İstanbul, s: 29-292. Altınay, D. (2015). Psikodrama Grup Psikoterapisi El Kitabı: Yaşama Dair Çok Şey. Epsilon Yayınları: İstanbul

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA NEVİN ŞİŞMAN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İletişim becerilerini geliştirir
  • Spontanlık becerilerini geliştirir
  • Duyguların etkili şekilde ifade edilmesini geliştirir
  • Benlik saygısı ve atılgan davranış özelliklerini geliştirir
  • Empati becerilerini geliştirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma, grup kurallarının oluşturulması
2 Psikodramada temel teknikler (eşleme, rol değişimi, ayna, vb.)
3 Psikodramada temel öğeler (sahne, protogonist, yardımcı ego, grup, vb.)
4 Sosyometri çalışması
5 Sosyal atom
6 ısınma, grup/protogonist oyunu
7 Ara Sınav Haftası
8 ısınma, grup/protogonist oyunu
9 ısınma, grup/protogonist oyunu
10 ısınma, grup/protogonist oyunu
11 ısınma, grup/protogonist oyunu
12 ısınma, grup/protogonist oyunu
13 Grup ve üyelerin değerlendirilmesi
14 Yarı Yıl Sonu Sınavı
15
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 5 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5