Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR3009 Pulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Zorunlu 5 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı akut obstrüktif akciğer hastalığı ve akut pulmoner enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde gerekli olan teknikleri öğrenmek, bu bireysel hastalar için tedavi planlamak, hastaların değerlendirilmesinde ileri bilgi ve beceri sahibi olmak ve akciğer hastalığı olan hastalar için uygun rehabilitasyon programları oluşturabilmek amaçlanmıştır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, uygulama teknikleri, pulmoner hastalıkların fizyoterapi-rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, tedavi programının planlaması, pulmoner cerrahi öncesi sonrası rehabilitasyonun amaçları ve uygulama yöntemleri, yoğunbakımda fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımları, postüral drenaj, solunum kontrolü, neonatal fizyoterapi yaklaşımları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse katılım, bireysel çalışmalar, yüzyüze, interaktif, vaka tartışma, sözlü sunum.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cherniak NS. Rehabilitation of The Patient with Respiratory Disease. McGraw-Hill, NewYork, 1999. 2. Frownfelter D, Dean E. Principles and Practice Cardiopulmonary Physical Therapy. WB Saunders Company. Philadelphia, 1994. 3. Webber BA, Pryor JA. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1995.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SAADET UFUK YURDALAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • 1. Çocuk ve erişkin göğüs hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon yaklaşımlarına karar verir.
  • 2. Pulmoner rehabilitasyon yaklaşımlarını kategorize eder.
  • 3. Pulmoner rehabilitasyon hastalarını değerlendirir.
  • 4. Pulmoner rehabilitasyon yaklaşımını uygular.
  • 5. Pulmoner hastalığa eşlik eden diğer problemlerde rehabilitasyon programını değiştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Fizyolojik ve patolojik ilişkileri üzerinde durularak kronik obstrüktif akciğer hastalığının patofizyolojisi
2 KOAH’ta solunum kas fonksiyonu, Akciğer hastalığında ventilatuar kontrol
3 KOAH’ın kardiyovasküler sonuçları, KOAH’ın nörokognitif yönleri
4 Dispne ve Rehabilitasyonu
5 Pulmoner hastada egzersiz toleransı
6 Akut ve kronik solunum yetmezliği
7 Solunum kontrol teknikleri, KOAHta göğüs fizyoterapisi
8 Ara Sınav Haftası
9 KOAH’ta egzersiz eğitimi, Egzersiz seçimi
10 Gevşeme ve biofeedback başa çıkma becerileri eğitimi
11 Solunum kas egzersizleri
12 Pulmoner hastalıklarda fizyolojik değerlendirme ve rehabilitasyon
13 Ventilatöre bağlı hasta ve evde ventilatör bakımı
14 Ventilatöre bağlı hasta ve evde ventilatör bakımı
15 Final hazırlık
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev ve Hazırlığı 2 6 12
Laboratuvar ve Hazırlığı 8 5 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi