Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4006 Reklamcılık Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere etkili bir reklam yönetiminin temel çerçevesini, teorilerini, güncel konularını, prensiplerini ve uygulamalarını öğrenme ve uygulama fırsatı sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilerin reklamcılığa dair temel bir anlayış kazanmaları amaçlanmaktadır. Ders, reklam ve pazarlama iletişimi ilişkisinin ele alınması ile başlayacaktır. Reklam ile ilgili kurum ve kuruluşlar, hedef kitle kavramı ve tüketici davranışlarının ele alınmasından sonra reklam kampanya süreci, stratejik planlama, reklam tasarımı gibi konular ele alınacaktır. Marka yönetiminin temelleri ve reklam marka ilişkisi dersin önemli konularından birisi olacaktır. Reklam analizi, ve reklam etkinliği konularının ardından reklamda etik ve denetim konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik ders ve örnek olay anlatımları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Kenneth E. Clow, Donalt Baack, Yedinci Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AHMET BAŞCI
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Reklam ile ilgili kavram, kuram ve modellerin kavranması
  • Reklam kampanya planlamasının kavranması
  • Reklamla ilgili kurumların ve işleyişlerinin kavranması
  • Reklamcılığın güncel kavram ve uygulamalarının kavranması
  • Reklam analizinin kavranması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İletişim, Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
2 Reklamın Tanımı ve Reklamcılığın Temel Kavramları
3 Reklam ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar
4 Hedef Kitle ve Tüketici Davranışları
5 Marka Yönetimi
6 Reklam Kampanyası Yönetimi
7 Stratejik Planlama
8 Ara Sınav Haftası
9 Reklam Tasarımı
10 Medya Stratejisi ve Medya Planlama
11 Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
12 Alternatif Kanallar ve Yeni Reklam Mecraları
13 Reklam Analizi
14 Reklam Etkinliği ve Ölçümü
15 Reklamda Etik ve Denetim
16 Yarı Yıl Sonu Sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 14 2 28
Araştırma ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi