Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE3002 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 6 9,00 4 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere, doğum sürecindeki riskli durumları, anne ve bebek açısından tehlikeleri, annenin doğuma hazırlanması , uygun girişimde bulunma, preterm ve postterm eylemin postnatal dönemdeki riskleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

riski doğumlar ve ebelik girişimleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, grup tartışması, rol-oynama, beyin fırtınası, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (Hemşire ve Ebelere Yönelik) Eylem ve Doğum Obstetrik Ve Jinekoloji Midwifery

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MELTEM DEMİRGÖZ BAL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Doğum ve doğum sonuna ilişkin riskli durumları tanımlamak
  • Riskli doğumu değerlendirmek
  • Distosiyi tanımlayabilmek
  • Riskli doğum ve doğum sonrası dönemde ebelik bakımı vermek
  • Doğum ve doğum sonunda yapılan gözlem ve uygulamalarla ilgili kayıtları tutmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Distosi
2 Fonksiyonel Distosiler
3 Fetüse İlişkin Distosiler
4 Doğum Yoluna İlişkin Distosiler 4. Annenin Psikolojisine İlişkin Distosiler 3. Doğum Yoluna İlişkin Distosiler 4. Annenin Psikolojisine İlişkin Distosiler Doğum Yoluna İlişkin Distosiler
5 Annenin Psikolojisine İlişkin Distosiler
6 Plasental Sorunlar
7 Amniyotik Mayi Sorunları
8 Ara Sınav Haftası
9 Obstetrik Aciller
10 Preterm Eylem/EMR
11 Postterm Eylem
12 Doğum Eyleminde Girişimler
13 3. Evre Komplikasyonları
14 Doğum Kanalı Yaralanmaları
15 4. Evre Komplikasyonları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5