Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR3011 Romatolojide Fizyoterapi Zorunlu 5 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini ve tedavilerini tanımlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği Romatizmal hastalıkların sınıflaması, klinik bulguları, ağrı, inflamasyon, major laboratuar bulguları, değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyondaki genel prensipler, romatizmal hastalıklar, osteoartrit, romatoid artrit, juvenil idiopatik romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, gut ve diğer kristal artropatiler, akut romatizmal ateş, seronegatif spondilartropatiler, yumuşak doku romatizması, kollagen doku hastalıkları, enfeksiyöz artritler, skleroderma, polimiyozit, dermatomiyozit, seronegatif poliartritler (ankilozan spondilit, Reiter sendromu), psöriatik artrit, Jaccoud sendromu, Tietze sendromu, poliarteritis nodosa, Sjögren sendromu, osteoporoz ve rehabilitasyonunu öğrenmektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüz yüze, interaktif

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Braddom R.L. Physical Medicine & Rehabilitation, Fourth Edition. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2011. 2. Dziedzic K, Hammond A. Rheumatology. Evidence-Based Practice for physiotherapsts and Occupational Therapists. Churchill Livingstone Elsevier, 2010. 3. Weisman MH, Reveille JD, Heijde D vd. Özgöçmen S (Çeviri Editörü).Romatoloji El Kitabı Ankilozan Spondilit ve Spondiloartropatiler. Veri Medikal Yayınları, İstanbul, 2012.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EDA TONGA
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • 1. Romatolojik hastalıkları tanımlar.
  • 2. Romatolojik değerlendirme yöntemlerini bilir.
  • 3. Romatoloji ve fizyoterapi alanını ilişkilendirir.
  • 4. Akut ve kronik dönem fizyoterapi yaklaşımlarını bilir.
  • 5. Romatolojik hastalıklarda fizyoterapi endikasyonunu tanımlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Romatizmal Hastalıklarda Değerlendirme ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon
2 Osteoartrit ve Rehabilitasyonu
3 Romatoid artrit ve Rehabilitasyonu
4 Juvenil İdiopatik Artrit ve Rehabilitasyonu
5 Ankilozan Spondilit ve Rehabilitasyonu
6 İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler ve Rehabilitasyonu
7 Sistemik Lupus Eritematosus ve Rehabilitasyonu
8 Ara Sınav Haftası
9 Psoriatik Artrit/Gut ve Rehabilitasyonu
10 Fibromiyalji ve miyofasyal ağrı
11 Enfeksiyöz Hastalıklar ( Septik Artrit, Viral Artrit, Laym Hastalığı, Ateşli Romatizma ) /Sjögren Sendromu/ Vaskülitler ve Rehabilitasyonu
12 Bel Ağrısı ve Fizyoterapi
13 Skleroderma
14 Osteoporoz ve Rehabilitasyonu
15 Çalışma haftası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 3 24
Ödev ve Hazırlığı 1 4 4
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi