Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE3004 Ruh Sağlığı Zorunlu 6 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders ebelik öğrencilerinin; ruh sağlığı ve psikiyatrinin temel ilke, kavramlarını kavrama, karşılaştığı çocuk ve kadınlarda normalden sapma durumlarını belirleyebilme, bu alanda kazandığı bilgileri birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede kullanmasını amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Psikiyatri tarihçesi, felsefesi, rol ve sorumlulukları Ruhsal durum muayenesi ve görüşme süreci Davranışın nörobiyolojik ve psikodinamik temelleri Anksiyete bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı Duygu durum bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı Gebelik ve postpartum dönemde olan kadınlardaki ruhsal değişiklikler ve ebelik yaklaşımı Şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı Yeme ve uyku bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı Sağlıklı yakın ilişkiler, cinsel yaşam ve psikoseksüel bozukluklar ve ebelik yaklaşımı Kişilik bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı Çocukluk dönemi ruh sağlığı ve hastalıklarında ebelik yaklaşımı Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi Psikiyatride tedaviler ve ebenin rolü

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru cevap,tartışma, beyin fırtınası

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çam O, Engin E (2014) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, İstanbul Tıp Kitabevi. Öztürk O (2015) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FADİME BİNGÖL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Biyo- psikososyal boyutları ile insanı, insanın normal ve normal dışı davranışlarını tanımlayabilir
  • Dünyada ve ülkemizde ruh sağlığının önemini, korunmasını, geliştirilmesini ve bu alanda ebenin sorumluluklarını açıklayabilir
  • Temel psikiyatrik hatalıklara özgü en az ikişer belirtileri sayabilir
  • Gebelik ve lohusalık döneminde yaşanabilecek ruhsal değişikliklerin fark edebilir, gerektiğinde müdahale edebilir
  • Ruhsal sorunu olan bireylere yönelik olumlu tutum/ anlayış geliştirebilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ruh sağlığı dersinin tanımı ve amacı
2 Psikiyatri tarihçesi, felsefesi, rol ve sorumlulukları
3 Ruhsal durum muayenesi ve görüşme
4 Davranışın nörobiyolojik ve psikodinamik temelleri
5 Anksiyete bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı
6 Duygu durum bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı
7 Gebelik ve postpartum dönemde olan kadınlardaki ruhsal değişiklikler ve ebelik yaklaşımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı
10 Yeme ve uyku bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı
11 Sağlıklı yakın ilişkiler, cinsel yaşam ve psikoseksüel bozukluklar ve ebelik yaklaşımı
12 Kişilik bozukluğu olan birey ve ebelik yaklaşımı
13 Çocukluk dönemi ruh sağlığı ve hastalıklarında ebelik yaklaşımı
14 Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi
15 Psikiyatride tedaviler ve ebenin rolü
16 Çalışma haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5