Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2020 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Zorunlu 4 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencileri sosyoloji ve sağlık sosyolojsi konusunda teorik ve pratik olarak bilgilendirmek; bakış açılarını genişletmek; sorgulayıcı olmalarını sağlamak; kazandıkları bilgileri ve tutumları eğitimleri ve meslek hayatları boyunca kullanmalarını sağlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık sosyolojisinin ana kavramları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri: Derslere katılma, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Interaktif, belgelere dayalı, audiovisual sunum

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henderson GE, King NMP, Strauss RP, Estroff SE, Churchill LR, editors. The Social Medicine Reader. Durham: Duke University Press; 1997. Helman CG. Culture, Health and Illness. 3rd ed. London: Butterworth-Heinemann; 1995. Bynum WF, Porter R, editors. Companion Encyclopedia of the History of Medicine. London: Routledge; 2001. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 1994.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MURAT DİNÇER ÇEKİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon 2163638086
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.
  • Telkinin ve ruhi faktörlerin sağlıkla ve hastalıkla ilişkisini kurar.
  • Hastalık teşhisini bütün boyutlarıyla değerlendirir.
  • Tıbbın yan etkilerini farkeder.
  • Geleneksel sağlık pratiklerinin, doğumun, emzirmenin farkını görür.
  • Tıbbi etik sorunları değerlendirir.
  • Araştırma etiğini uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık sosyolojisine giriş
2 Sağlık ve hastalık kavramları
3 Biyopsikososyal tıp modeli
4 Plasebo ve nocebo etkisi
5 Somatizasyon ve psikosomatik hastalık
6 Teşhisin anlamı ve özellikleri
7 Rahatsızlıkların tıbbileştirilmesi
8 Ara sınav
9 İatrogenesis
10 Alternatif tıbbi yönelimler
11 Geleneksel ve modern doğum
12 Geleneksel ve modern bebek büyütme
13 Tıp etiği
14 Araştırma ve yayın etiği
15 Belgesel gösterimi
16 Çalışma Haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Seminer ve Hazırlığı 14 2 28

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7