Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplum biliminin temel konularını kavramayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması - Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, - Kültür, birey ve sosyal etkileşim (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları) - Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma - Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele alınmasıh){

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BILTON, Tony ve Diğerleri.(1987) Introductory Socıology:Cambridge COLE, Stephan(1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi,(Çev. Bekir Demirkol) Ankara: Vadi Yayınları DÖNMEZER, Sulhi. (1994) Toplumbilim, İstanbul:Beta Basım Yayım. FICHTER, Joseph. (1996)Sosyoloji Nedir?(Çev. Nilgün Çelebi), Ankara: Attila Kitabevi. GIDDENS, Anthony. (1994) Sosyolojiye Eleştirel bir Yaklaşım, (Çev.Ruhi Esengün, İsmail Öğretir), İstanbul. GIDDENS, Anthony.(2003) Introduction to Sociology, New York: Norton. SEZAL, İhsan (der.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı yayınları, 2002. ZANDEN, J.W. Vander. (1993) Sociology, The Core, New York: McGraw-Hill

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MURAT DİNÇER ÇEKİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını öğrenir.
  • Toplumunda insan iliºkilerinin organizasyonunu kavrar.
  • Kültür, birey ve toplum etkileşimini öğrenir.
  • Temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar
  • Kendi yaşam deneyimini konumlandırır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Biyolojik ve sosyal antropolojiye giriş
2 İnsanlığın kısa bir tarihi
3 Kültürlerin gelişimi
4 Sembolik anlatım
5 Bilimsel model kavramı
6 Sağlık antropolojisi
7 Kültür - sağlık - tıp ilişkisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Hastalık tarihine genel bakış
10 Bedenin kültürel inşası
11 Beslenme kültürü
12 Şaman sendromu
13 Sağlıkçı - hasta ilişkisi
14 Saha araştırması yöntemi
15 Belgesel gösterimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi