Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplum biliminin temel konularını kavramayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması - Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, - Kültür, birey ve sosyal etkileşim (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları) - Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma - Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele alınmasıh){

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BILTON, Tony ve Diğerleri.(1987) Introductory Socıology:Cambridge COLE, Stephan(1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi,(Çev. Bekir Demirkol) Ankara: Vadi Yayınları DÖNMEZER, Sulhi. (1994) Toplumbilim, İstanbul:Beta Basım Yayım. FICHTER, Joseph. (1996)Sosyoloji Nedir?(Çev. Nilgün Çelebi), Ankara: Attila Kitabevi. GIDDENS, Anthony. (1994) Sosyolojiye Eleştirel bir Yaklaşım, (Çev.Ruhi Esengün, İsmail Öğretir), İstanbul. GIDDENS, Anthony.(2003) Introduction to Sociology, New York: Norton. SEZAL, İhsan (der.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı yayınları, 2002. ZANDEN, J.W. Vander. (1993) Sociology, The Core, New York: McGraw-Hill

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MURAT DİNÇER ÇEKİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını öğrenir.
  • Toplumunda insan iliºkilerinin organizasyonunu kavrar.
  • Kültür, birey ve toplum etkileşimini öğrenir.
  • Temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar
  • Kendi yaşam deneyimini konumlandırır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Biyolojik ve sosyal antropolojiye giriş
2 İnsanlığın kısa bir tarihi
3 Kültürlerin gelişimi
4 Sembolik anlatım
5 Bilimsel model kavramı
6 Sağlık antropolojisi
7 Kültür - sağlık - tıp ilişkisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Hastalık tarihine genel bakış
10 Bedenin kültürel inşası
11 Beslenme kültürü
12 Şaman sendromu
13 Sağlıkçı - hasta ilişkisi
14 Saha araştırması yöntemi
15 Belgesel gösterimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi