Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 BSB2024 Sağlık Bilgi Teknolojileri Zorunlu 4 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulama alanlarını tanımlamak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri, E-sağlık uygulamaları, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konferans şeklinde ders, soru-yanıt

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şelimen D, Mumcu G. Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları. BEDRAY Yayınları 2011, Ankara. 2. Kudyba S. Healthcare informatics: Improving Effeciencey and Productivity,. CRC Press Taylor and Fransis group 2010, FL, USA. 3. Kathleen M. LaTour, Shirley Eichenwald Maki. “Health Information Management: Concepts, Principles, and Practice”, Third Edition AHIMA 2010, Chicago, USA. 4. Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Informatics. Practical guide for the healthcare profesionals. University of West Florida, 2007, USA. 5. Charlotte McCuen , Nanette B. Sayles, Patricia Schnering. “Case Studies for Health Information Management”. Delmar Cengage Learning, 2007, NewYork. USA.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NUR ŞİŞMAN KİTAPÇI
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • 1. Sağlık hizmetleri sunumu ile bilgi ve iletişim teknolojilerini ilişkilendirir
  • 2. Sağlık hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı alanları tanımlar
  • 3. E-sağlık ve onunla ilişkili uygulamaları yorumlar
  • 4. Yeni gelişen teknolojilerin kullanımını inceler
  • 5. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık hizmetlerinin yönetimini ilişkilendirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine genel bakış
2 E-sağlık uygulamaları
3 Veri seti ve standartlar
4 Hasta bakımında kullanılan teknolojiler
5 Tele-tıp uygulamaları
6 Tıbbi görüntüleme ve teknolojiler
7 Bilgi güvenliği, mahremiyet ve etik
8 Ara Sınav Haftası
9 Mobil teknolojiler
10 Karar destek sistemleri
11 Sağlık hizmetinin yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 1,2,3,4,5 Sağlık hizmetinin yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 1,2,3,4,5 Sağlık hizmetinin yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
12 Proje yönetimi
13 Hasta güvenliğinde bilgi ve iletişim teknolojileri
14 Hizmet kalitesi ve teknoloji kullanımı
15 Uygulama örnekleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 20 20
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 18 18
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5