Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 SGL3002 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Zorunlu 6 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencinin bilim ve bilimsel yöntem kapsamında, pozitivist yaklaşımla bir konuyu ele alarak, araştırma tasarlayıp (sorun belirleme, araştırma konusunun saptanması, örnekleme, yazın tarama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), istatistiki yöntemlerle metodolojiye uygun olarak sunmasını ve raporlamasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, öğrencinin başta tez olmak üzere, araştırmalarla ilgili, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlama şekillerini içermektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

• Takrir • Tartışma • Bilgisayar yardımıyla istatistik paket programı uygulaması • Araştırma incelemesi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Altunışık R. vd. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya. • Baş T. (2001). Anket, Seçkin Yayınları, Ankara. • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. • Çokluk Ö. vd. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamaları). Pegem Yayınları, Ankara. • Day A.R. (2004). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, 9. Baskı, Tübitak Yayınları, Ankara. • Hayran O. (2012). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Yayınları, İstanbul. • Orhunbilge N. (1997). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Avcıol Basım, İstanbul. • Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik, 5. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir. • Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni (2013). Der: Kaptanoğlu Y.A., Beşir Yayınları, İstanbul. • Şencan H. (2007). Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Bilimsel Araştırma, Seçkin Yayınları, Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRE İŞCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.
  • • Araştırma sürecinin basamaklarını tanımlar.
  • • Araştırma sorusundan başlayarak raporlamaya kadar araştırma sürecini tasarlar.
  • • Araştırmada uygun istatistiksel yöntemleri seçer.
  • • Alıntı, atıf ve diğer referans yöntemlerini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Bilgi kaynakları, bilim ve araştırma
2 Bilgi kuramı ve pozitivizm (Doğrulanabilirlik, Paradigma ve Yanlışlanabilirlik İlkesi)
3 Araştırma süreci I (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Araçları, Yazın taraması)
4 Araştırma süreci II (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Teknik ve Araçları, Anket Hazırlanması Yazın taraması)
5 Örnekleme yöntemleri
6 Araştırma türleri
7 Araştırmalarda hata kaynakları (Sık yapılan hatalar, Tip 1/Tip 2 Hata, BIAS) ve Temel istatistik kavramlar (Değişkenler, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, normal dağılım vb.)
8 Ara Sınav Haftası
9 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
10 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
11 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
12 İstatistiksel Yöntemler (Non-parametrik önemlilik testleri)
13 İstatistiksel Yöntemler (Non-parametrik önemlilik testleri)
14 İstatistiksel Yöntemler (Non-parametrik önemlilik testleri)
15 Nitel araştırma
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 2 24
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi