Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SGL3013 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 5 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırma planlayabilme, gerçekleştirme ve rapor halinde hazırlayabilmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Araştırma yöntemlerine giriş, veri tanımı, dağlım çeşitleri, verilerin toplanması, analizi, raporlama

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, tartışma, soru-cevap, yansıtma, gözlem, vaka çalışmaları, örnek oluşturma kullanılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdamar K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eskişehir 2003. Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. Araştırma Yöntemleri. 2004. Sümbüloğlu K. Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. 11. Baskı Ank. Türker B. Anket. 2006. 4. baskı. Ankara

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRE İŞCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Araştırma yöntemini tanımlar.
  • Araştırma tasarımı yapar.
  • Seçtiği konuda araştırma yapar.
  • Makale yazar.
  • Epidemiyolojik yöntemleri sayar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Bilimsel Yöntemler
2 Veriler, Ölçüm işlemleri, Ölçekler
3 Sağlık bilimlerinde araştırma ve etik
4 Araştırma süreci
5 Tasarımı ve araştırma çeşitleri
6 Araştırma sürecinde yapılan hatalar I
7 Araştırma sürecinde yapılan hatalar II
8 Ara sınav
9 örnekleme yöntemleri ı
10 Örnekleme Yöntemleri ıı
11 Veri toplama yöntem teknik ve araçları
12 Verilerin analize hazırlanması
13 Araştırma raporu hazırlama
14 Rapor Yazma I
15 Rapor Yazma II
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 5 1 5
Proje ve Hazırlığı 5 1 5
Ödev ve Hazırlığı 5 1 5
Sunum ve Hazırlığı 5 1 5
Seminer ve Hazırlığı 5 1 5
Demo ve Hazırlığı 5 1 5
Araştırma ve Hazırlığı 5 1 5
Rapor ve Hazırlığı 5 1 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi