Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 IKT2019 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İktisat Bilimi sınırlı kaynakların verimliliğinin arttırılması ile bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek en etkin biçimde kullanılması ile ilgilenen bir sosyal bilimdir.Bu amaç Sağlık Ekonomisi içinde geçerlidir.Sağlık sektörü de aynı üretim faktörlerini kullanarak üretim yapmaktadır.Gelişmekte olan ülkelerde sağlığa ayrılan kaynakların çok önemli bir kısmını hastaneler kullanmaktadır.Hastaneler genel sağlık sisteminin en önemli kaynak tüketicisidirler.Bu sebepten dolayı Sağlık Ekonomisi dersinde öğrencilere İktisat Bilimi’nin arz, talep,üretim,verimlilik,maliyet gibi temel kavramları öğretilmeye çalışılmaktadır.Hastane ve klinik yöneticisi olmaya aday olan öğrencilerimize bu kavramlar verilerek yönetim biliminin esaslarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık ve hastalık kavramların tanımlanması, sağlık pazarının özellikleri, sağlık sektöründe çıktı, sağlıkta üretim, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmetlerinin finansmanı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, 2005 Yusuf Çelik, Sağlık Ekonomisi, 2016

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DEMET OZANER
Ofis/Oda No 438
Telefon 0213 330 20 70/1435
E - Posta demetozaner@gmail.com
Web https://abys.marmara.edu.tr/demet.ozaner/
Öğrenci Görüşme Saatleri Perşembe 13.00-14.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık bakım ve hizmetlerindeki işleyişi hakkında bilgi sahibidir
  • Ekonominin temel kurallarını sağlık sektörüne uyarlayabilir
  • Maliyet-Etkinlik ve Maliyet-Faydalılık analizinin sağlık sektöründe uygulanma yöntemlerini kavrar
  • Sağlık hizmeti veren piyasaların hakkaniyete uygun biçimde düzenlenip yönetilebilme yetisini kazanır
  • Sağlık hizmeti veren piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibidir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık nedir?Hastalık nedir?Ekonomi nedir?
2 Sağlık ekonomisine giriş
3 Talep ve talebi belirleyen faktörler.
4 İhtiyaç, sağlık korumalarına olan talep.
5 Piyasalar hangi şartlar altında işler?
6 Piyasalar hangi şartlar altında işler?
7 Esneklik
8 Ara Sınav Haftası
9 Üretim fonksiyonu
10 Maliyet, maliyet etkinlik analizi.
11 Hakkaniyet
12 Sağlık hizmetlerinin finansmanı
13 Sağlık Pazarına Devlet’in müdahalesi
14 Batı Ülkeleri’nde sağlık hizmetlerinin organizasyonu
15 Batı Ülkeleri’nde sağlık hizmetleri finansmanı
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5