Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 HUK2036 Sağlık Hukuku - Mevzuat Zorunlu 4 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık mesleği mensuplarının cezai, hukuki ve idari sorumlulukları hakkında bilgi vermek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Suç kavramı, suçun unsurları, sağlık mesleği mensuplarının görevleri nedeniyle faili olabilecekleri suç tipleri, mağduru olabilecekleri suçlar, görevleri dolayısıyla tazminat sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi için gerekli koşullar, disiplin hukukundan kaynaklanan sorumluluktur.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alşahin, Mehmet Emin-Demirhan, Nurhan, Tıp/Sağlık Hukuku Mevzuatı, Nobel Kitabevi, İstanbul 2016.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET EMİN ALŞAHİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kişinin davranışının suç olabilmesi için gerekli olan unsurlar ortaya koyulur.
  • Tıbbi müdahalenin hangi koşullarda hukuka uygun olacağı belirtilir. Suç tipleri kategorize edilir.
  • Organ ve doku naklinin hukuka uygun ve hukuka aykırı olduğu durumlar belirtilir.
  • Çocuk düşürtme (kürtaj) suçu açıklanır.
  • Kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensuplarının karşılaşabileceği suçlar anlatılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Suç Kavramı
2 Suçun Unsurları
3 Taksirle Öldürme Suçu
4 Organ ve Doku Naklinin Hukuka Uygunluğu
5 Çocuk Düşürtme (Kürtaj) Suçu
6 Belgede Sahtecilik Suçu
7 Görevi Kötüye Kullanma Suçu
8 Ara Sınav Haftası
9 İhbar, Şikayet, İhbar ve Şikayetin Özellikleri
10 Sağlık Mesleği Mensuplarının Tanıklıktan Çekinme Hakkı
11 Sağlık Mesleği Mensuplarının Tazminat Sorumluluğu
12 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olmasının Şartları
13 Disiplin Sorumluluğu
14 Disiplin Cezaları, İtiraz Koşulları
15 İhbar, Şikayet, İhbar ve Şikayetin Özellikleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 4 32
Arasınav ve Hazırlığı 1 6 6
Final ve Hazırlığı 1 6 6

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi