Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 HUK2083 Sağlık Hukuku Zorunlu 6 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık Hukuku dersi ile, sağlık alanında uygulanan hukuk metinlerinin neler olduğu belirlenerek,metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştıracak bilgilere yer verildiğinden sağlık yönetimi alanında görev alacak kişileri, konu ile ilgili hukuki problemlerin çözümünde en uygun sonuca ulaştıracaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık hukukunun amacı Sağlık hizmetlerinde medeni hukuk sorumluluğu Sözleşme sorumluluğu Sağlık hizmetlerinde ceza hukuku sorumluluğu Devletin sağlık hizmetlerinden sorumluluğu Hasta hakları Sağlık mevzuatı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, okuyup yorumlama, tartışma, örnek olay gibi teknikler kullanılacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çetin AŞÇIOĞLU.Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar.Ankara.Tekışık Ofset Tesisleri.1993 Hakan HAKERİ.Tıp Hukuku.Ankara.seçkin Yayıncılık.2010 Şükrü HATUN.Hasta Hakları.İstanbul.İletişim Yayınları.1999

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET EMİN ALŞAHİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma
2 Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları
3 Tıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam
4 Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım
5 Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli )
6 Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta)
7 Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem
8 Ara Sınav Haftası
9 Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme
10 Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik
11 Tıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya
12 Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi
13 Olgu Örnekleri Kusur Tespiti
14 Olgu Örnekleri yargı kararları
15 Olgu Örnekleri yargı kararları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi